Lapas karte Sazināties ar administratoru
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Galerijas

VUGD depo celtniecība Rīgā, Jaunpils ielā 2018.gada oktobrī
Latvijā nelikumīgi ievesto optisko tēmekļu iznīcināšana
Ieroču un munīcijas iznīcināšana 2018.gada septembrī

Jaunumi

Nodrošinājuma valsts aģentūras uzraudzībā turpinās darbi Rīgā, Jaunpils ielas būvobjektā

Rīgā, Jaunpils ielā nu jau gandrīz gadu turpinās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo un administratīvās ēkas celtniecības darbi. Darbu gaitu un kvalitāti uzrauga Nodrošinājuma valsts aģentūra, kas ir šī objekta pasūtītājs.

Nodrošinājuma valsts aģentūrā iznīcināti kriminālprocesa ietvaros atsavinātie optiskie tēmekļi

Nodrošinājuma valsts aģentūras Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas darbinieki sadarbībā ar Materiāli tehniskās apgādes nodaļas darbiniekiem iznīcināja 1998 savulaik nelikumīgi Latvijā ievestos optiskos tēmekļus.

Nodrošinājuma valsts aģentūra iznīcinājusi ieročus un munīciju

Nodrošinājuma valsts aģentūras Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Bruņojuma nodaļas ieroču tehniķis Aleksandrs Romānovs, aizvadītajā nedēļā, sadarbībā ar komersantu iznīcināja nelegālos ieročus. Kā jau parasti tas tika izdarīts Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā komisijas klātbūtnē. Iznīcināta tika arī gan administratīvajos, gan kriminālprocesos atsavinātā munīcija.

Nodrošinājuma valsts aģentūras uzraudzībā turpinās energoefektivitātes projekta īstenošana vairākās iekšlietu sistēmas ēkās

Šogad Nodrošinājuma valsts aģentūra sadarbībā ar komersantiem un ar Eiropas Savienības finansējuma atbalstu, Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros, ir uzsākusi energoefektivitātes paaugstināšanas darbus vairākās Valsts policijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ēkās.