Lapas karte Sazināties ar administratoru
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Galerijas

Aģentūras 9. gadadiena
VUGD depo Rīgā, Jaunpils ielā celtniecības gaita 2018.gada maijā
Seminārs par Vispārīgo datu aizsardzības regulu

Jaunumi

Aģentūras 9. gadadiena

Pavisam nesen Nodrošinājuma valsts aģentūrai apritēja deviņi gadi. Kā jau ierasts, svinīgajā pasākumā pulcējās liels skaits aģentūras darbinieku. Savā uzrunā Nodrošinājuma valsts aģentūras direktors Ēriks Ivanovs pateicās ikvienam, kurš ar savu darbu ir veicinājis aģentūras darba atpazīstamību un godprātīgumu. Aģentūra šā gada laikā, pēc rūpīgi padarīta darba, ir saņēmusi Kvalitātes vadības sistēmas sertifikātu.
Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs, sveicot aģentūras darbiniekus, uzsvēra Nodrošinājuma valsts aģentūras lielo nozīmi visas iekšlietu sistēmas darbā. Atbalsta funkcijas, ko veic Nodrošinājuma valsts aģentūra, atvieglo ikvienas iekšlietu sistēmas iestādes darbu, uzsvēra valsts sekretārs.
Svinīgajā pasākumā vairāki aģentūras darbinieki saņēma apbalvojumus par labi un izcili padarītu ikdienas darbu.

Nodrošinājuma valsts aģentūra plāno iepirkumu transportlīdzekļu pārvadāšanas un glabāšanas pakalpojumiem

Nodrošinājuma valsts aģentūrā 2018.gada 6.jūlijā pulksten 09.00, Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 1 k- 2, 207. kabinetā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18.panta otro daļu notiks apspriede ar piegādātājiem par plānoto iepirkuma procedūru transportlīdzekļu pārvadāšanas un glabāšanas pakalpojumu saņemšanai uz diviem gadiem. Apspriedē tiks izskatītas tehniskās specifikācijas, iepirkuma līguma projektos ietvertās prasības.
Interesenti apspriedei var pieteikties līdz 2018.gada 5.jūlijam (ieskaitot), nosūtot pieteikumu uz e-pasta adresi iepirkumi@agentura.iem.gov.lv.
Nodrošinājuma valsts aģentūras izveidotā iepirkuma komisija nodrošinās apspriedes protokolēšanu un šā protokola kopija tiks elektroniski nosūtīta sanāksmes dalībniekiem.
Sīkāka informācija pieejama -
http://nva.iem.gov.lv/lat/iepirkuma-proceduru-dokumentacija

Nodrošinājuma valsts aģentūra ieguvusi ISO 9001 sertifikātu

2018. gada 11. maijā aģentūras kvalitātes vadības sistēma tika sertificēta kā atbilstoša starptautiskajam standartam ISO 9001:2015.
Šis sasniegums ir aģentūras darbinieku kopīgā darba rezultāts. Tas apliecina, ka aģentūra ir efektīvi strādājusi, lai ieviestu, attīstītu un uzturētu kvalitātes vadības sistēmu. Atbilstība nepārtraukti pieaugošajām klientu prasībām pēc visaugstākā līmeņa kvalitātes ir vitāli nepieciešama ikvienas iestādes turpmākai izaugsmei jebkurā darbības nozarē. Aģentūra ir demonstrējusi savu tiekšanos pēc nepārtrauktas kvalitātes vadības sistēmas uzlabošanas, veiksmīgi sasniedzot sertifikāciju.

Par Aģentūras partneri sertifikācijas procesā tika izvēlēts Bureau Veritas Latvia.

Nodrošinājuma valsts aģentūras uzraudzībā turpinās VUGD depo būvniecība Rīgā, Jaunpils ielā

Jaunpils ielā, Rīgā, kur Nodrošinājuma valsts aģentūras uzraudzībā tiek celts jaunais Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo, darbi turpinās. Depo ēka jau ir pilnībā ieguvusi savu nākotnes izskatu.