Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Kontaktinformācija

Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departaments

Īpašumu pārvalde

Apsaimniekošanas un uzskaites nodaļa

Ezermalas iela 10B, Rīga, LV-1014  

Nodaļas vadītājs

Kārlis

Irbe

67829045

Vecākā referente

Vanda

Skole

67829047

Vecākā referente

Leontīna

Orlovska

67829063

Vecākā referente

Džeina

Riekstiņa

67829887

Vecākā referente

Inese

Plase

67219137

Vecākā referente

Kitija

Elksnīte

67829677

Vecākā referente

Jolanta

Kalneja

67829671

Vecākā referente

Žanna

Šoldre

67829062

Vecākā referente

Sarmīte

Šimkus

67829067

Vecākā referente

Lilita

Gādiga

67219225

Galvenais enerģētiķis 

Aigars

Grīnofs

67829884

Nekustamā īpašuma speciālists

Vjačeslavs

Rozums 

67829883
29102049

Vecākā referente

Olga

Šolina 

67219384

 

Aģentūras darbinieka e-pasta adrese ir:    vards.uzvards@agentura.iem.gov.lv
Ja darbiniekam ir vairāki vārdi, arī starp tiem liek punktu.