Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Darba piedāvājumi

Aicinām pieteikties pretendentus uz vakanto Administratīvi–juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Personāla vadības un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja (ierēdņa) amatu

08. novembris, 2019

Prasības amata pretendentiem:

 • augstākā izglītība tiesību, sociālo vai vadības zinību jomā;
 • pēdējo piecu gadu laikā ir vismaz divu gadu darba pieredze valsts pārvaldes iestādē personāla vadības jomā;
 • par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze attīstības plānošanas jomā;
 • pieredze vadošā amatā;
 • Darba likuma un saistīto tiesību aktu zināšanas, pamata zināšanas fizisko personu datu aizsardzībā un iestādes attīstības plānošanas jomā;
 • spēja vadīt komandu un organizēt vairākus procesus vienlaicīgi;
 • prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus sarežģītās situācijās un prasme izteikt un argumentēt savu viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem;
 • piemīt augsta atbildības sajūta, konceptuāla domāšana, orientācija uz rezultātu, plānošanas un organizēšanas prasmes;
 • zināšanas par vadības dokumentu izpildes kontroli un rezultātu apkopošanu;
 • labas latviešu valodas zināšanas (C līmeņa 2. pakāpe), labas datora lietošanas prasmes (MS Office);
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • atbilstība likuma „Par valsts noslēpumu” 9. panta otrās un trešās daļas prasībām. Amata pildīšanai būs jāsaņem otrās kategorijas pielaide valsts noslēpuma objektiem.

 

Amata pamatpienākumi:

 • plānot, vadīt, organizēt, koordinēt un kontrolēt departamenta Personāla vadības un organizatoriskā darba nodaļas darbu, uzdot uzdevumus un norādījumus nodaļas nodarbinātajiem un kontrolēt izpildi;
 • organizēt, koordinēt un kontrolēt aģentūras darbības stratēģijas un gada darba plāna izstrādi, kā arī atskaišu sniegšanu par Iekšlietu ministrijas gada darba plānā iekļauto aģentūras pasākumu izpildes gaitu un aģentūras darba plānā un citos dokumentos aģentūrai doto uzdevumu izpildi;
 • īstenot personāla politiku un nodrošināt personāla vadības procesus aģentūrā;
 • organizēt aģentūras darba aizsardzības un darba vides iekšējo uzraudzību, kontrolēt aģentūras nodarbināto obligātās veselības pārbaudes;
 • izstrādāt iekšējo normatīvo aktu projektus un sniegt atzinumus par aģentūras struktūrvienību vai citu institūciju sagatavotajiem normatīvo aktu projektiem personāla vadības jomā;
 • izskatīt personu iesniegumus personāla vadības jautājumos, sagatavot vēstuļu un lēmumu projektus.

 

Piedāvājam:

 • mēnešalgu atbilstoši 11.mēnešalgu grupai un nodarbinātā kategorijai (pārbaudes laikā 1100 euro, pēc pārbaudes laika līdz 1250 euro) un sociālās garantijas;
 • darbavietu Čiekurkalna 1.līnijā 1 k-2, Rīgā;
 • pēc viena nostrādāta gada: veselības apdrošināšanu, papildu atvaļinājuma dienas, atvaļinājuma pabalstu;
 • iespēju pilnveidot zināšanas un prasmes apmācībās.

 

Pieteikuma vēstuli, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) iesniegt līdz 2019.gada 25.novembrim, Nodrošinājuma valsts aģentūrai, Čiekurkalna 1.līnijā 1 k-2, Rīgā, LV-1026, vai sūtīt uz e–pastu personals@agentura.iem.gov.lv, tālrunis uzziņām 67829046 darbdienās no plkst. 08:00 līdz 16:30.

 

Informējam, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Personas datu pārzinis: Nodrošinājuma valsts aģentūra, reģistrācijas numurs 90009112024, adrese: Čiekurkalna 1.līnija 1 k-2, Rīga, LV 1026, tālr. 67829697, personals@agentura.iem.gov.lv.


Nodrošinājuma valsts aģentūra izsludina konkursu uz Administratīvi – juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Iepirkumu un realizācijas nodaļas Iepirkumu sektora vecākā referenta (darbinieka) amatu (uz noteiktu laiku)

05. novembris, 2019

Prasības kandidātiem:

 • augstākā izglītība sociālās un cilvēkresursu zinātnēs, komerczinību un administrēšanas, tiesību zinātnes, matemātikas un statistikas vai datorikas tematiskajā jomā;
 • vēlama praktiskā darba pieredze iepirkuma procedūru organizēšanā vismaz viens gads;
 • pārzināt Publisko iepirkumu likumu un uz tā pamata izdotos Ministru kabineta noteikumus, sniegt skaidrojumu to normu praktiskajam pielietojumam
 • latviešu valodas zināšanas C2 līmenī, labas latviešu valodas gramatikas zināšanas;
 • labas datora lietošanas prasmes (Microsoft Word, Microsoft Excel), labas iemaņas datu apstrādē un darbā ar informācijas sistēmām, informācijas apstrādes programmām, darbības interneta vidē.

 

Amata pamatpienākumi:

 • sagatavot iepirkuma procedūru norisei nepieciešamos dokumentus, veicot iepirkuma komisijas sekretāra pienākumus un nodrošināt to saglabātību;
 • koordinēt iepirkuma dokumentācijas izstrādi un pilnveidošanu, sniegt metodiskās konsultācijas aprakstu izstrādē un iekšējo procedūru pilnveidošanā;
 • piedalīties iepirkuma līgumu izstrādē un kontrolēt, vai tiek noslēgti visi iepirkumu plānā paredzētie iepirkuma līgumi.

 

Piedāvājam:

 

 • mēnešalgu atbilstoši 8.mēnešalgu grupai un nodarbinātā kategorijai (pārbaudes laikā 800 euro, pēc pārbaudes laika līdz 1093 euro) un sociālās garantijas;
 • darbavietu Čiekurkalna 1.līnijā 1, Rīgā;
 • veselības apdrošināšanu pēc viena nostrādāta gada;
 • izaicinošu darbu valsts pārvaldes iestādē;
 • iespēju pilnveidot savas zināšanas un prasmes kursos un semināros.

 

Pieteikuma dokumentus – motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2019.gada 15.novembrim ar norādi uz vakanto amatu sūtīt Nodrošinājuma valsts aģentūrai, Čiekurkalna 1. līnijā 1, k-2, Rīgā, LV-1026, vai sūtīt uz e – pastu personals@agentura.iem.gov.lv, tālrunis uzziņām 67219255 darba dienās no 08:00 līdz 16:30.

 

Informējam, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Personas datu pārzinis: Nodrošinājuma valsts aģentūra, reģistrācijas numurs 90009112024, adrese: Čiekurkalna 1.līnija 1 k-2, Rīga, LV 1026, tālr. 67829697, personals@agentura.iem.gov.lv.