Lapas karte Sazināties ar administratoru
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Iepirkuma procedūru dokumentācija

Nodrošinājuma valsts aģentūras valdījumā esošajos objektos esošo dīzeļģeneratoru apkopju un remontdarbu veikšana uz diviem gadiem (22. februāris, 2019)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 22.02.2019
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 05.03.2019.plkst.13:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  05.03.2019.plkst.13:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Tuteņu un parādes jostu piegāde Valsts robežsardzes vajadzībām uz diviem gadiem (18. februāris, 2019)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 18.02.2019
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 01.03.2019.plkst.10:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  01.03.2019.plkst.10:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Automātiskā granulu katla uzstādīšana Garnizona ielā 19, Viļakā (18. februāris, 2019)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 18.02.2019
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 04.03.2019.plkst.10:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  04.03.2019.plkst.10:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Mobilo sakaru operatoru sniegto pakalpojumu iegāde Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu vajadzībām uz pieciem gadiem (10. februāris, 2019)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 10.02.2019
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: līdz 11.03.2019.plkst.11:00
Pieteikumu atvēršanas sanāksme:  11.03.2019.plkst.11:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Speciālo līdzekļu un pirotehnisko izstrādājumu iegāde (08. februāris, 2019)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 08.02.2019
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 15.03.2019.plkst.10:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  15.03.2019.plkst.10:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Dzeramā ūdens aparātu noma un dzeramā ūdens piegāde aģentūras apsaimniekojamajos objektos uz pieciem gadiem (08. februāris, 2019)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 08.02.2019
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 19.02.2019.plkst.13:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  19.02.2019.plkst.13:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Munīcijas iegāde, noslēdzot vispārīgo vienošanos uz četriem gadiem (01. februāris, 2019)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 01.02.2019
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 04.03.2019.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  04.03.2019.plkst.11:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Transportlīdzekļu vērtēšanas pakalpojumi uz diviem gadiem (24. janvāris, 2019)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 24.01.2019
Datums, kad pieņemts lēmums: 22.02.2019

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 05.02.2019.plkst.14:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  05.02.2019.plkst.14:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Apsardzes signalizācijas iekārtu, ugunsgrēku atklāšanas un trauksmes sistēmu, videonovērošanas sistēmu tehniskās apkopes pakalpojumi uz diviem gadiem (17. janvāris, 2019)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 17.01.2019
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 11.02.2019.plkst.14:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  11.02.2019.plkst.14:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Aģentūras pārziņā esošo objektu – stāvlaukumu Kuldīgā un Madonā, apsardze un izņemtās mantas glabāšanas nodrošināšana uz diviem gadiem (16. janvāris, 2019)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 16.01.2019
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 07.02.2019.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  07.02.2019.plkst.11:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Transportlīdzekļu rezerves daļu iegāde uz diviem gadiem (04. janvāris, 2019)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 04.01.2019
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 30.01.2019.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  30.01.2019.plkst.11:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Konteineru (tvertņu) tehniskajiem un pārtikas šķidrumiem piegāde uz diviem gadiem (28. decembris, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 28.12.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 10.01.2019.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  10.01.2019.plkst.11:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Maināmo paklāju noma un maiņa Nodrošinājuma valsts aģentūras pārvaldīšanā, apsaimniekošanā un nomā esošajos objektos uz trīs gadiem (28. decembris, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 28.12.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 12.02.2019

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 10.01.2019.plkst.10:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  10.01.2019.plkst.10:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Transportlīdzekļu vērtēšanas pakalpojumi uz diviem gadiem (28. decembris, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 28.12.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 18.01.2019

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 10.01.2019.plkst.14:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  10.01.2019.plkst.14:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Nodrošinājuma valsts aģentūras valdījumā esošajos objektos esošo dīzeļģeneratoru apkopju un remontdarbu veikšana uz diviem gadiem (28. decembris, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 28.12.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 10.01.2019.plkst.13:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  10.01.2019.plkst.13:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Specializēti aprīkotu transportlīdzekļu iegāde (27. decembris, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 27.12.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 20.02.2019.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  20.02.2019.plkst.11:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Specializētā transportlīdzekļa iegāde (27. decembris, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 27.12.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 07.02.2019

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 18.01.2019.plkst.10:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  18.01.2019.plkst.10:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Inženiertīklu remonta un avārijas seku likvidēšanas remontdarbi Nodrošinājuma valsts aģentūras valdījumā esošajos objektos uz diviem gadiem (21. decembris, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 21.12.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 24.01.2019

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 07.01.2019.plkst.10:00


Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  07.01.2019.plkst.10:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Dzeramā ūdens aparātu noma un dzeramā ūdens piegāde aģentūras apsaimniekojamajos objektos uz pieciem gadiem (20. decembris, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 20.12.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 07.02.2019

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 07.01.2019.plkst.10:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  07.01.2019.plkst.10:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Pasažieru lifta nomaiņa Stabu ielā 89, Rīgā (19. decembris, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 19.12.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 18.01.2019

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 09.01.2019.plkst.10:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  09.01.2019.plkst.10:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbu veikšana valsts ēkā Kr.Valdemāra ielā 20, Rēzeknē (10. decembris, 2018)

Sadzīves atkritumu savākšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgas pilsētas teritorijā uz vienu gadu (07. decembris, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 07.12.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 07.01.2019

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 28.12.2018.plkst.10:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  28.12.2018.plkst.10:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Drošības uzlīmju un plombu iegāde uz diviem gadiem (07. decembris, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 07.12.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 18.12.2018.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  18.12.2018.plkst.11:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Šķeldotāja piegāde (04. decembris, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 04.12.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 09.01.2019

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 17.12.2018.plkst.10:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  17.12.2018.plkst.10:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Automašīnu pārsegu iegāde uz diviem gadiem Nodrošinājuma valsts aģentūras vajadzībām (04. decembris, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 04.12.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 14.01.2019

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 17.12.2018.plkst.10:30
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  17.12.2018.plkst.10:30

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Marķētās degvielas apkurei iegāde no vairumtirdzniecības bāzes Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz četriem gadiem (16. novembris, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 16.11.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 12.12.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 03.12.2018.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  03.12.2018.plkst.11:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Lietus mēteļu iegāde Valsts robežsardzes vajadzībām (15. novembris, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 15.11.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 05.02.2019
Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbu veikšana valsts ēkā Kr.Valdemāra ielā 20, Rēzeknē (08. novembris, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 08.11.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 21.11.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 06.12.2018.plkst.12:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  06.12.2018.plkst.12:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbu veikšana valsts ēkā Ķengaraga ielā 3, k-1, Rīgā (08. novembris, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 08.11.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 06.02.2019

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 06.12.2018.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  06.12.2018.plkst.11:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Autofurgonu kravu pārvadāšanai, pasažieru autobusa un apvidus automobiļa piegāde (01. novembris, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 01.11.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 22.01.2019

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 21.11.2018.plkst.10:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  21.11.2018.plkst.10:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Ugunsdzēsēju glābēju individuālo aizsardzības līdzekļu (ugunsdzēsēju speciālais aizsargtērps, ugunsdzēsēju aizsargķivere, ugunsdzēsēju aizsargķiveres pasega, ugunsdzēsēju aizsargcimdi, ugunsdzēsēju speciālā josta ar karabīni un ugunsdzēsēju speciālie aizsargzābaki) iegāde uz 3 gadiem (01. novembris, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 01.11.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 07.01.2019.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  07.01.2019.plkst.11:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumu sniegšana uz diviem gadiem (24. oktobris, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 24.10.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 22.11.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 05.11.2018.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  05.11.2018.plkst.11:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Netraferēta motocikla iegāde (22. oktobris, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 22.10.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 14.11.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 02.11.2018.plkst.10:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  02.11.2018.plkst.10:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Transportlīdzekļu četru suņu pārvadāšanai iegāde (22. oktobris, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 22.10.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 23.11.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 02.11.2018.plkst.13:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  02.11.2018.plkst.13:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Divu transportlīdzekļu iegāde Nodrošinājuma valsts aģentūras vajadzībām (22. oktobris, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 22.10.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 06.11.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 02.11.2018.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  02.11.2018.plkst.11:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Administratīvo pārkāpumu lietās izņemtās mantas un ar krimināllietām saistīto lietisko pierādījumu - transportlīdzekļu, pārvietošanas, glabāšanas un izsniegšanas pakalpojumi uz diviem gadiem (22. oktobris, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 22.10.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 08.11.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 29.10.2019.plkst.13:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  29.10.2019.plkst.13:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Dzēšanas moduļu iegāde Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vajadzībām nosaukums atbilstoši rīkojumam (18. oktobris, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 18.10.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 03.12.2018
Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Degvielas iegāde kuģošanas līdzekļiem Valsts robežsardzes vajadzībām Grieķijā uz vienu gadu (10. oktobris, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 10.10.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 12.11.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 12.11.2018.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  12.11.2018.plkst.11:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Mikroautobusu iegāde (10. oktobris, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 10.10.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 07.12.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 01.11.2018.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  01.11.2018.plkst.11:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Dokumentu rakstiskās tulkošanas nodrošināšana Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz diviem gadiem (28. septembris, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 28.09.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 05.12.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 29.10.2018.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  29.10.2018.plkst.11:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Garāžas telpas pārbūve Skolas ielā 1, Rēzeknē (14. septembris, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 14.09.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 02.10.2018
Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Degvielas iegādei degvielas uzpildes stacijās Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz trīs gadiem (12. septembris, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 12.09.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 25.01.2019

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 11.10.2018.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  11.10.2018.plkst.11:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Formas tērpu priekšmetu un atšķirības zīmju iegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz trīs gadiem (07. septembris, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 07.09.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņšlīdz 08.10.2018.plkst.10:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  08.10.2018.plkst.10:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Dzēšanas moduļu iegāde Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vajadzībām (20. augusts, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 20.08.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 14.09.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 14.09.2018.plkst.10:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  14.09.2018.plkst.10:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbu veikšana valsts ēkās Ezermalas ielā 10B, Rīgā, Ezermalas ielā 10, Rīgā un Ezermalas ielā 8A, Rīgā (20. augusts, 2018)

Formas tērpu priekšmetu – apavu, iegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz trīs gadiem (16. augusts, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 16.08.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz10.10.2018.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  10.10.2018.plkst.11:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbu veikšana valsts ēkās Inženieru ielā 1, Ventspilī (16. augusts, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 16.08.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 24.10.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 05.09.2018.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  05.09.2018.plkst.11:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Munīcijas iegāde, noslēdzot vispārīgo vienošanos uz četriem gadiem (25. jūlijs, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 25.07.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 13.12.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 27.09.2018.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  27.09.2018.plkst.11:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Speciālo ierīču un aprīkojuma iegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz trīs gadiem (25. jūlijs, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 25.07.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 10.12.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 27.08.2018.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  27.08.2018.plkst.11:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Aizsarglīdzekļu ekipējuma un inventāra iegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz trīs gadiem (24. jūlijs, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 24.07.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 13.12.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 10.09.2018.plkst.11:30
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  10.09.2018.plkst.11:30

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Administratīvo pārkāpumu lietās izņemtās mantas un ar krimināllietām saistīto lietisko pierādījumu - transportlīdzekļu, pārvietošanas, glabāšanas un izsniegšanas pakalpojumi uz diviem gadiem (20. jūlijs, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 20.07.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 19.10.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 06.09.2018.plkst.13:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  06.09.2018.plkst.13:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Speciālo līdzekļu un pirotehnisko izstrādājumu iegāde (20. jūlijs, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 20.07.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 03.10.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 21.08.2018.plkst.13:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  21.08.2018.plkst.13:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Lietus mēteļu iegāde Valsts robežsardzes vajadzībām (18. jūlijs, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 18.07.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 28.09.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 30.08.2018.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  30.08.2018.plkst.11:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Formas tērpu priekšmetu un atšķirības zīmju iegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz trīs gadiem (20. maijs, 2018)

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbu veikšana valsts ēkās Inženieru ielā 1, Ventspilī (09. maijs, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 09.05.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 26.06.2018
Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbu veikšana valsts ēkās Rīgas ielā 14, Olainē (28. marts, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 28.03.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 06.06.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 18.04.2018.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 18.04.2018. plkst.11:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbu veikšana valsts ēkās Inženieru ielā 1, Ventspilī (28. marts, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 28.03.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 18.04.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 18.04.2018.plkst.10:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 18.04.2018. plkst.10:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbu veikšana valsts ēkās Piebalgas ielā 89, Cēsīs (28. marts, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 28.03.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 24.05.2017

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 18.04.2018.plkst.10:30
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 18.04.2018. plkst.10:30

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Specapģērba iegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām (05. marts, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 05.03.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 30.05.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 06.04.2018.plkst.10:30
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 06.04.2018. plkst.10:30

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbu veikšana valsts ēkā Miera ielā 3, Siguldā (02. marts, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 02.03.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 21.05.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 24.04.2018.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 24.04.2018. plkst.11:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu ekspluatācijā esošo transportlīdzekļu diagnostikas un remonta pakalpojumu saņemšana uz diviem gadiem (01. decembris, 2017)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 01.12.2017
Datums, kad pieņemts lēmums: 09.03.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 12.01.2018.plkst.10:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 12.01.2018. plkst.10:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Būvuzraudzības pakalpojumi Nodrošinājuma valsts aģentūras vajadzībām pārbūvējamajos objektos, noslēdzot vispārīgo vienošanos uz diviem gadiem (06. septembris, 2017)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 06.09.2017
Datums, kad pieņemts lēmums: 13.10.2017

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 27.09.2017.plkst.10:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 27.09.2017. plkst.10:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv