Lapas karte Sazināties ar administratoru
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Iepirkuma procedūru dokumentācija

Ventilācijas sistēmu un kondicionieru tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi uz diviem gadiem (17. augusts, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 17.08.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 29.08.2018.plkst.10:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  29.08.2018.plkst.10:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbu veikšana valsts ēkās Inženieru ielā 1, Ventspilī (16. augusts, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 16.08.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 05.09.2018.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  05.09.2018.plkst.11:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Garāžas telpas pārbūve Skolas ielā 1, Rēzeknē (03. augusts, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 03.08.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 14.08.2018.plkst.13:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  14.08.2018.plkst.13:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Specializēto transportlīdzekļu iegāde (02. augusts, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 02.08.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 28.08.2018.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  28.08.2018.plkst.11:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Ventilācijas sistēmu un kondicionieru tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi uz diviem gadiem (30. jūlijs, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 30.07.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 13.08.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 15.08.2018.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  15.08.2018.plkst.11:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Munīcijas iegāde, noslēdzot vispārīgo vienošanos uz četriem gadiem (25. jūlijs, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 25.07.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 10.09.2018.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  10.09.2018.plkst.11:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Speciālo ierīču un aprīkojuma iegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz trīs gadiem (25. jūlijs, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 25.07.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 27.08.2018.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  27.08.2018.plkst.11:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Aizsarglīdzekļu ekipējuma un inventāra iegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz trīs gadiem (24. jūlijs, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 24.07.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 10.09.2018.plkst.11:30
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  10.09.2018.plkst.11:30

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Administratīvo pārkāpumu lietās izņemtās mantas un ar krimināllietām saistīto lietisko pierādījumu - transportlīdzekļu, pārvietošanas, glabāšanas un izsniegšanas pakalpojumi uz diviem gadiem (20. jūlijs, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 20.07.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 24.08.2018.plkst.13:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  24.08.2018.plkst.13:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Baltu ieroču siksnu un makstu iegāde Valsts policijas vajadzībām (20. jūlijs, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 20.07.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 23.08.2018.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  23.08.2018.plkst.11:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Degvielas iegāde no vairumtirdzniecības bāzes sauszemes transportlīdzekļiem, kā arī marķētās degvielas apkurei iegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz četriem gadiem (20. jūlijs, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 20.07.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 07.08.2018.plkst.13:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  07.08.2018.plkst.13:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Speciālo līdzekļu un pirotehnisko izstrādājumu iegāde (20. jūlijs, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 20.07.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 21.08.2018.plkst.13:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  21.08.2018.plkst.13:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Lietus mēteļu iegāde Valsts robežsardzes vajadzībām (18. jūlijs, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 18.07.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 30.08.2018.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  30.08.2018.plkst.11:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Gumijas zābaku iegāde Valsts robežsardzes vajadzībām (16. jūlijs, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 16.07.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 20.08.2018.plkst.10:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  20.08.2018.plkst.10:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Teritorijas žoga izbūve ar ieceres dokumentācijas izstrādi Bērzpils ielā 20, Balvos un Jelgavas ielā 65, Kuldīgā (16. jūlijs, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 16.07.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 09.08.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 27.07.2018.plkst.10:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  27.07.2018.plkst.10:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Ugunsdzēsības aparātu apkopes, tehniskās pārbaudes un uzpildes pakalpojumi un jaunu aparātu iegāde uz diviem gadiem (06. jūlijs, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 06.07.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 09.08.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 18.07.2018.plkst.10:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  18.07.2018.plkst.10:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Saimniecības preču iegāde uz diviem gadiem aģentūras apsaimniekošanā esošo objektu uzturēšanai (01. jūlijs, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 01.07.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 06.08.2018.plkst.10:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  06.08.2018.plkst.10:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Apkures katlu un attīrīšanas iekārtu tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi uz diviem gadiem (29. jūnijs, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 29.06.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 30.07.2018.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  30.07.2018.plkst.11:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Teritorijas žoga izbūve ar ieceres dokumentācijas izstrādi Bērzpils ielā 20, Balvos un Jelgavas ielā 65, Kuldīgā (25. jūnijs, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 25.06.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 10.07.2018.plkst.13:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  10.07.2018.plkst.13:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Biroja noliktavu darbības nodrošināšanai nepieciešamā aprīkojuma un mēbeļu iegāde uz diviem gadiem (22. jūnijs, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 22.06.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 20.07.2018.plkst.10:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  20.07.2018.plkst.10:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Degvielas iegāde kuģošanas līdzekļiem Valsts robežsardzes vajadzībām Grieķijā uz vienu gadu (14. jūnijs, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 14.06.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 13.07.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 13.07.2018.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  13.07.2018.plkst.11:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Valsts robežas joslas gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu ierīkošanas būvuzraudzība (13. jūnijs, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 13.06.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 06.07.2018.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  06.07.2018.plkst.11:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Jumta seguma un konstrukciju nomaiņa un ēkas pamatu hidroizolācija Kr.Valdemāra ielā 20, Rēzeknē (08. jūnijs, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 08.06.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 27.07.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 20.06.2018.plkst.13:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  20.06.2018.plkst.13:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Frontālo iekrāvēju iegāde Valsts robežsardzes vajadzībām (07. jūnijs, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 07.06.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 20.06.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 20.06.2018.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 20.06.2018. plkst.11:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Nodrošinājuma valsts aģentūras rīcībā esošo pacēlāju, traktoru un šķeldotāju apkopes un remonta pakalpojumi uz trīs gadiem (04. jūnijs, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 04.06.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 26.06.2018

 Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 26.06.2018.plkst.13:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 26.06.2018. plkst.13:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Elektropreču, santehnikas, celtniecības materiālu un instrumentu iegāde Nodrošinājuma valsts aģentūras vajadzībām uz četriem gadiem (03. jūnijs, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 03.06.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 16.07.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 26.06.2018.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 26.06.2018. plkst.11:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Biroja papīra iegāde uz diviem gadiem (30. maijs, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 30.05.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 20.06.2018.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 20.06.2018. plkst.11:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Inženiertīklu remonta un avārijas seku likvidēšanas remontdarbi Nodrošinājuma valsts aģentūras valdījumā esošajos objektos uz diviem gadiem (29. maijs, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 29.05.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 14.06.2018.plkst.10:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 14.06.2018. plkst.10:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Dabasgāzes piegāde uz vienu gadu Nodrošinājuma valsts aģentūras apsaimniekotajos objektos (27. maijs, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 27.05.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 12.07.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 25.06.2018.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 25.06.2018. plkst.11:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Kurināmā (sagatavotas malkas, akmeņogļu, granulu, skaidu brikešu) piegāde uz diviem gadiem (25. maijs, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 25.05.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 16.07.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 12.06.2018.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 12.06.2018. plkst.11:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Gaismu atstarojošo vestu iegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām (24. maijs, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 24.05.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 21.06.2018.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 21.06.2018. plkst.11:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Formas tērpu priekšmetu un atšķirības zīmju iegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz trīs gadiem (20. maijs, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 20.05.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 30.08.2018.plkst.10:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  30.08.2018.plkst.10:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Motociklistu ekipējuma iegāde (18. maijs, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 18.05.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 20.07.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 28.06.2018.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 28.06.2018. plkst.11:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Transportlīdzekļu zirgu pārvadāšanas piekabes vilkšanai un piekabes divu zirgu pārvadāšanai iegāde (11. maijs, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 11.05.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 06.06.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 24.05.2018.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 24.05.2018. plkst.11:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbu veikšana valsts ēkās Inženieru ielā 1, Ventspilī (09. maijs, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 09.05.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 26.06.2018
Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Traktortehnikas un tās piederumu piegāde (20. aprīlis, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 20.04.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 07.06.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 07.05.2018.plkst.10:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 07.05.2018. plkst.10:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Mikroautobusu un autobusa iegāde (20. aprīlis, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 20.04.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 06.07.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 18.06.2018.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 18.06.2018. plkst.11:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu formas tērpu paraugu izgatavošana un piegāde (18. aprīlis, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 18.04.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 23.05.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 17.05.2018.plkst.10:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 17.05.2018. plkst.10:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Valsts robežas joslas gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu ierīkošana, noslēdzot vispārīgo vienošanos uz četriem gadiem (03. aprīlis, 2018)

Ugunsaizsardzības sistēmu ierīkošana Nodrošinājuma valsts aģentūras pārvaldīšanā esošajos objektos (29. marts, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 29.03.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 16.05.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 19.04.2018.plkst.10:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 19.04.2018. plkst.10:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbu veikšana valsts ēkās Rīgas ielā 14, Olainē (28. marts, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 28.03.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 06.06.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 18.04.2018.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 18.04.2018. plkst.11:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbu veikšana valsts ēkās Inženieru ielā 1, Ventspilī (28. marts, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 28.03.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 18.04.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 18.04.2018.plkst.10:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 18.04.2018. plkst.10:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbu veikšana valsts ēkās Piebalgas ielā 89, Cēsīs (28. marts, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 28.03.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 24.05.2017

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 18.04.2018.plkst.10:30
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 18.04.2018. plkst.10:30

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Robežzīmju nomaiņa uz Latvijas Republikas robežas ar Lietuvu un Igauniju, noslēdzot vispārīgo vienošanos uz trīs gadiem (28. marts, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 28.03.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 18.06.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 25.04.2018.plkst.14:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 25.04.2018. plkst.14:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Kinoloģijas centra kompleksa Tiņanova ielā 86, Rēzeknē projektēšana (28. marts, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 28.03.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 07.05.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 18.04.2018.plkst.13:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 18.04.2018. plkst.13:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Pasta pakalpojumu nodrošināšana Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz trīs gadiem (22. marts, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 22.03.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 27.04.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 20.04.2018.plkst.10:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 20.04.2018. plkst.10:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Granulu apkures katla uzstādīšana Nodrošinājuma valsts aģentūras pārvaldīšanā esošajos objektos Garnizona ielā 19, Viļakā, Brīvības ielā 42, Gulbenē, Jūras ielā 34, Alojā, Valdemāra ielā 9, Rūjienā, O.Kalpaka ielā 8, Lubānā, Bānīšu ielā 2, Dundagā un Rīgas ielā 3, Mazsalacā (12. marts, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 12.03.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 09.05.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 04.04.2018.plkst.10:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 04.04.2018. plkst.10:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Lietus mēteļu iegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām (05. marts, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 05.03.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 24.05.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 20.04.2018.plkst.10:30
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 20.04.2018. plkst.10:30

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Specapģērba iegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām (05. marts, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 05.03.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 30.05.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 06.04.2018.plkst.10:30
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 06.04.2018. plkst.10:30

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Elektropreču, santehnikas un celtniecības materiālu un instrumentu piegāde Rīgas un Zemgales reģionā uz trīs gadiem (03. marts, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 03.03.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 16.04.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 10.04.2018.plkst.10:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 10.04.2018. plkst.10:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumu saņemšana uz diviem gadiem (02. marts, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 02.03.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 17.05.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 04.04.2018.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 04.04.2018. plkst.11:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Specializēto transportlīdzekļu iegāde (28. februāris, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 28.02.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 12.04.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 12.04.2018.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 12.04.2018. plkst.11:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Transportlīdzekļu noma uz pieciem gadiem (27. februāris, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 27.02.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 06.04.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 03.04.2018.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 03.04.2018. plkst.11:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Mobilo sakaru operatoru sniegto pakalpojumu iegāde Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu vajadzībām uz pieciem gadiem (25. janvāris, 2018)

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Dokumentu rakstiskās tulkošanas nodrošināšana Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz diviem gadiem (25. janvāris, 2018)

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Ugunsdzēsēju glābēju speciālo līdzekļu (ugunsdzēsēju aizsargķivere, ugunsdzēsēju aizsargķiveres pasega, ugunsdzēsēju aizsargcimdi, ugunsdzēsēju speciālā josta ar karabīni un ugunsdzēsēju speciālie aizsargzābaki) iegāde uz trīs gadiem (25. janvāris, 2018)

Degvielas iegāde no vairumtirdzniecības bāzes sauszemes transportlīdzekļiem, kā arī marķētās degvielas apkurei iegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībā uz četriem gadiem (24. janvāris, 2018)

Degvielas iegāde degvielas uzpildes stacijās Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz trīs gadiem (24. janvāris, 2018)

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Transportlīdzekļu rezerves daļu iegāde uz diviem gadiem (24. janvāris, 2018)

Transportlīdzekļu akumulatoru piegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz diviem gadiem (19. janvāris, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 19.01.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 05.04.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 08.02.2018.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 08.02.2018. plkst.11:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Administratīvo pārkāpumu lietās izņemtās mantas un ar krimināllietām saistīto lietisko pierādījumu-transportlīdzekļu, pārvietošanas, glabāšanas un izsniegšanas pakalpojumi uz diviem gadiem (15. janvāris, 2018)

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Publiskās un privātās partnerības iepirkuma procedūras veikšanas nodrošināšana projekta "Jauns vienots valsts iestāžu administratīvais centrs Jelgavā, Garozas ielā 31, un 15 reģionālie Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo" īstenošanai (15. janvāris, 2018)

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Ēku kompleksa Bāriņu ielā 3, Liepājā apsaimniekošanas pakalpojumi uz trīs gadiem (13. janvāris, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 13.01.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās
Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Transportlīdzekļu apdrošināšanas pakalpojumu saņemšana uz trīs gadiem (18. decembris, 2017)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 18.12.2017
Datums, kad pieņemts lēmums: 07.02.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 04.01.2018.plkst.13:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 04.01.2018. plkst..13:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu ekspluatācijā esošo transportlīdzekļu diagnostikas un remonta pakalpojumu saņemšana uz diviem gadiem (01. decembris, 2017)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 01.12.2017
Datums, kad pieņemts lēmums: 09.03.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 12.01.2018.plkst.10:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 12.01.2018. plkst.10:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Transportlīdzekļu riepu piegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz diviem gadiem (30. novembris, 2017)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 30.11.2017
Datums, kad pieņemts lēmums: 19.03.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 15.02.2018.plkst.10:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 15.02.2018. plkst.10:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv