Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Ieroču nodošana iznīcināšanai

Informācija par kārtību, kādā Valsts policijas struktūrvienības vai citas valsts pārvaldes iestādes nodod Nodrošinājuma valsts aģentūrai ieroci, tā sastāvdaļas, munīciju, dezaktivēto ieroci, kā arī speciālo līdzekli iznīcināšanai

Saskaņā ar Ieroču aprites likuma 92.panta otro daļu, nodotos vai izņemtos, kā arī konfiscētos ieročus, to sastāvdaļas, munīciju, dezaktivētus ieročus, kā arī speciālos līdzekļus iznīcina Nodrošinājuma valsts aģentūra. Ministru kabineta 2019.gada 21.maija noteikumi Nr.211 „Noteikumi par ieroču atļaujām un par ieroču izņemšanu un iznīcināšanu” nosaka, ka ieroci, tā sastāvdaļas, munīciju, dezaktivēto ieroci, kā arī speciālo līdzekli nodod iznīcināšanai, pievienojot Valsts policijas struktūrvienības vai citas valsts pārvaldes iestādes izsniegtu pavaddokumentu.
Pavaddokumentā norāda:
  • iznīcināmā ieroča kategoriju, izgatavotāja nosaukumu (izgatavotāja zīmolu), sēriju un numuru, izgatavošanas gadu, modeli, kalibru (ja šāda informācija ir zināma) un ziņas par šaujamieroča būtisko sastāvdaļu trūkumu (ja ir);

  • ziņas par iznīcināmām ieroča sastāvdaļām (piemēram, trokšņu slāpētāju (klusinātāju) vai kompensatoru), ja tās nodod iznīcināšanai kā atsevišķus priekšmetus, to daudzumu. Šaujamieroča maināmajām būtiskajām sastāvdaļām norāda izgatavotāja nosaukumu (izgatavotāja zīmolu), sēriju un numuru, izgatavošanas gadu, modeli, kalibru (ja šāda informācija ir zināma);

  • iznīcināmo šaujamieroču, salūtieroču (akustisko ieroču), gāzes un signālieroču munīcijas veidu un kalibru (ja šāda informācija ir zināma), daudzumu, marķējumu (ja šāds marķējums ir norādīts uz munīcijas rūpnieciskā iepakojuma vai patronas), kā arī šaujampulvera daudzumu un marķējumu (ja šāds marķējums ir norādīts uz šaujampulvera rūpnieciskā iepakojuma), ja to nodod iznīcināšanai kā atsevišķu priekšmetu;

  • speciālā līdzekļa veidu, modeli, marku (sistēmu), sēriju un numuru (ja šāds marķējums ir);

  • speciālā līdzekļa munīcijas daudzumu un veidu (ja izņemtajam speciālajam līdzeklim ir paredzēta munīcija).

Valsts policijas struktūrvienība vai cita valsts pārvaldes iestāde ieroci, tā sastāvdaļas, munīciju, dezaktivētos ieročus vai speciālos līdzekļus iznīcināšanai nodod Nodrošinājuma valsts aģentūras telpās (Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes teritorijā - Gaujas ielā 15, Rīgā), iepriekš saskaņojot nodošanas procedūru.

Pasta sūtījumi netiek pieņemti!

Nodrošinājuma valsts aģentūras atbildīgā persona par ieroča, tā sastāvdaļas, munīcijas, dezaktivētā ieroča, kā arī speciālā līdzekļa pieņemšanu – Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Bruņojuma nodaļas ieroču tehniķis Aleksandrs Romanovs, mob. tālrunis 25620787, e-pasts: aleksandrs.romanovs@agentura.iem.gov.lv

Bruņojuma nodaļas kontaktinformācija

 

Informācija aktualizēta 08.07.2019.