Lapas karte Sazināties ar administratoru
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Kontaktinformācija

Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departaments

Izņemto lietu nodaļa

Piedrujas iela 20, Rīga, LV-1073 - kā atrast? (agrāk Piedrujas iela 5, Rīga)

Jautājumos par administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem, kā arī kriminālprocesā izņemtajiem lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, tai skaitā transportlīdzekļiem, lūdzam rakstīt uz mail

Nodaļas vadītājs

Viesturs

Ruško

67218688
29247839 

Nodaļas vadītāja vietnieks

Jānis 

Nebars

67218680
25620389

Vecākais referents

Kaspars

Kols

67241668
25618716

Vecākā referente

Valija

Barkus

67218681

Uzskaitvedis

Raimonds

Planārs

67241668
25618292

Uzskaitvedis

Rolands

Puķīte

67241668
25618722

Uzskaitvedis

Uģis

Liepiņš

67241668
25471273

Uzskaitvedis

Nauris

Kutovojs

67241668
22044039

Vecākā referente

Beata

Kovaļenko

67218656
26316748

Uzskaitvede

Māra

Kornača

67218669
26316748

Vecākā referente

Mārīte

Djomkina

67218661
25617630

Vecākā referente

Ilze

Pakārkle

67218649
26669296

Uzskaitvede

Iveta

Dikuna

67218650
26669296

Uzskaitvede

Alīna

Rogozina 

67218651

Uzskaitvede

Linda

Kurbanova

67218659

LATGALES DAĻA

Stacijas ielā 46, Ludza LV-5700,
tālr. 65703839

 

Daļas vadītājs 

Vitālijs

Drobots

27894778

Vecākā referente

Inese

Enikova

65703839
20004512

 

Aģentūras darbinieka e-pasta adrese ir:    vards.uzvards@agentura.iem.gov.lv
Ja darbiniekam ir vairāki vārdi, arī starp tiem liek punktu.