Lapas karte Sazināties ar administratoru
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Kontaktinformācija

Vadība

 

Čiekurkalna 1.līnija 1, k-2, Rīga, LV-1026
Tālrunis 67829084, 67829079

Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departaments

Izņemto lietu nodaļa

Piedziņas nodaļa

Materiāli tehniskās apgādes pārvalde

Piedrujas iela 20, Rīga, LV-1073

Tālrunis 67112153, 67113353
(agrāk Piedrujas iela 5, Rīga)

Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departaments

Īpašumu pārvalde

Būvniecības nodaļa

Bruņojuma nodaļa

Valsts materiālo rezervju nodaļa

Ezermalas iela 10B, Rīga, LV-1014

Tālrunis 67829886, 67219385

Administratīvi-juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departaments

Administratīvā nodaļa

Juridiskā nodaļa

Iepirkumu un realizācijas nodaļa

Čiekurkalna 1.līnija 1, k-2, Rīga, LV-1026

Tālrunis 67829084, 67829081

Finanšu un grāmatvedības pārvalde

 

Čiekurkalna 1.līnija 1, k-2, Rīga, LV-1026

Tālrunis 67829050

 

Elektroniskos dokumentus lūdzam nosūtīt uz adresi kanceleja@agentura.iem.gov.lv

Atbilstoši Iesniegumu likumam, lūgumus, sūdzības, priekšlikumus vai jautājumus
var nosūtīt aģentūrai arī izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras
e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei" valsts portālā latvija.lv
un izvēloties saņēmēju "Nodrošinājuma valsts aģentūra".

Kā atgūt transportlīdzekli vai atteikties no transportlīdzekļa?
Pārējos jautājumos par administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem, kā arī kriminālprocesā izņemtajiem lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, tai skaitā transportlīdzekļiem, lūdzam rakstīt uz mail vai sazināties ar Izņemto lietu nodaļu.

Kā nodot ieročus iznīcināšanai vai sazināties ar Bruņojuma nodaļu.

Par nekustamo īpašumu pārvaldīšanu, tai skaitā apsaimniekošanu un būvniecību, lūdzam sazināties ar Īpašumu pārvaldi vai Būvniecības nodaļu.
Informāciju par defektu pieteikšanu lūdzam skatīt lapā "Nekustamo īpašumu pārvaldīšana".

Informāciju par personas datu aizsardzību un speciālista kontaktinformāciju lūdzam skatīt pēc saites: www.nva.iem.gov.lv/pda .

Aģentūras darbinieka e-pasta adrese ir:    vards.uzvards@agentura.iem.gov.lv
Ja darbiniekam ir vairāki vārdi, arī starp tiem liek punktu.

Ja zvanāt no ārzemēm, lūdzu, pievienojiet starptautisko kodu +371 pirms tālruņa numura.