Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Kontaktinformācija

Vadība

 

Čiekurkalna 1.līnija 1, k-2, Rīga, LV-1026
Tālrunis 67829084, 67829079

Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departaments

Izņemto lietu nodaļa

Piedziņas nodaļa

Materiāli tehniskās apgādes pārvalde

Piedrujas iela 20, Rīga, LV-1073

Tālrunis 67112153, 67113353
(agrāk Piedrujas iela 5, Rīga)

Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departaments

Būvniecības nodaļa

Bruņojuma nodaļa

Valsts materiālo rezervju nodaļa

Īpašumu pārvalde

- Apsaimniekošanas un uzskaites nodaļa
- Rīgas un Zemgales daļa
- Kurzemes daļa
- Vidzemes daļa
- Daugavpils daļa
- Ludzas daļa

Ezermalas iela 10B, Rīga, LV-1014

Tālrunis 67829886, 67219385

Administratīvi-juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departaments

Administratīvā nodaļa

Juridiskā nodaļa

Iepirkumu un realizācijas nodaļa

Čiekurkalna 1.līnija 1, k-2, Rīga, LV-1026

Tālrunis 67829084, 67829081

Finanšu un grāmatvedības pārvalde

 

Čiekurkalna 1.līnija 1, k-2, Rīga, LV-1026

Tālrunis 67829050

Darba laiks un pieņemšana

Mūsu rekvizīti

Kā mūs atrast

Elektroniskie saziņas līdzekļi

Elektroniski parakstītus dokumentus lūdzam nosūtīt uz adresi mail

Kontaktinformācija presei: Administratīvās nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Saveiko, tālr. 67219299, e-pasts mail

Kontaktinformācija trauksmes cēlējiem: e-pasts trauksme@agentura.iem.gov.lv
Lūdzam vispirms skatīt informāciju lapā "Trauksmes cēlējiem"

Kā atgūt transportlīdzekli vai atteikties no transportlīdzekļa?
Pārējos jautājumos par administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem, kā arī kriminālprocesā izņemtajiem lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, tai skaitā transportlīdzekļiem, lūdzam rakstīt uz mail vai sazināties ar Izņemto lietu nodaļu.

Informāciju par nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un defektu pieteikšanu lūdzam skatīt lapā "Nekustamo īpašumu pārvaldīšana".

Kā vēl aģentūrai var nosūtīt iesniegumu (lūgumu, sūdzību, priekšlikumu vai jautājumu)?
Atbilstoši Iesniegumu likumam, var izmantot Valsts reģionālās attīstības aģentūras e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei" valsts portālā latvija.lv un izvēlēties saņēmēju "Nodrošinājuma valsts aģentūra", vai arī izmantot Oficiālo elektronisko adrešu sistēmu.
Aģentūras oficiālā elektroniskā adrese ir reģistrācijas numurs 90009112024.

Personas datu aizsardzības jautājumos lūdzam rakstīt uz e-pastu mail
vai skatīt lapu "Personas datu aizsardzība".

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus!

 

Aģentūras darbinieka e-pasta adrese ir:    vards.uzvards@agentura.iem.gov.lv
Ja darbiniekam ir vairāki vārdi, arī starp tiem liek punktu.

Ja zvanāt no ārzemēm, lūdzu, pievienojiet starptautisko kodu +371 pirms tālruņa numura.

Struktūrvienību kontaktinformācija

 

Aģentūras darbinieka e-pasta adrese ir:    vards.uzvards@agentura.iem.gov.lv 
Ja darbiniekam ir vairāki vārdi, arī starp tiem liek punktu.