Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Kontaktinformācija

Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departaments

Īpašumu pārvalde

Ludzas daļa

Stacijas ielā 46, Ludza, LV-5700, tālr. 65703829

Defektu pieteikšana: mail

Daļas vadītājs

Einārs

Timoškāns

25456180

Vecākā referente

Aija

Marnauza

65703829
25702625

Vecākais referents

Imants

Metlāns

28629695

Projekta vadītājs

Juris

Kovšels

28233488 

Namu pārzinis

Sandris

Čubars

25702624

Namu pārzinis

Vadims

Sokolovskis

65703830
29358938

Namu pārzinis

Gunārs

Viļums 

22339282

Namu pārzinis

Pjotrs

Šahurovs

25702628

 

Aģentūras darbinieka e-pasta adrese ir:    vards.uzvards@agentura.iem.gov.lv
Ja darbiniekam ir vairāki vārdi, arī starp tiem liek punktu.