Lapas karte Sazināties ar administratoru
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Nomas tiesību izsoles

Nomas tiesību izsole telpai Zaļajā ielā 12, Bauskā

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 4001 002 0185

Būvju/telpu platība - 9.8 m2

Maksimālais nomas termiņš - 12.02.2028

Stāvs: 4 no 4

Cena - 1,43 EUR/m2 mēn (bez PVN)

Nosacītā nomas maksa par objektu kopā - 
14,01 EUR (bez PVN)

Informācija par izsoli

Datums: 06.02.2018

Laiks: 09:00

Pieteikumu sūtīt pa pastu ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei „Zaļā ielā 12, Bauskā, nomas tiesību izsolei”,
Rīgā, Čiekurkalna 1.līnija 1 k-2, LV-1026, līdz 29.01.2018. (pasta zīmogs) Atvēršana 06.02.2018. plkst.9:00 Ezermalas ielā 8A, Rīgā

Pirmā izsole

Izsoles veids: rakstiska

Citi iznomāšanas nosacījumi

Nomas objektu nav tiesību nodot apakšnomā.

Dokumenti lejupielādei

Nomas_līgums-sask.doc

PIETEIKUMS_izsolei.docx

Objekta apskates vieta un laiks

Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu

Kontakti

Nodrošinājuma valsts aģentūras
Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta
Īpašumu pārvaldes Rīgas un Zemgales daļas
namu pārzinis Zigmunds Liepa
tālrunis: 27840050,
e-pasts: zigmunds.liepa@agentura.iem.gov.lv
Īpašumu pārvaldes Apsaimniekošanas un uzskaites nodaļas
vecākā referente Linda Estere Laiviņa
tālrunis: 67829677,
e-pasts: linda.estere.laivina@agentura.iem.gov.lv

Lietošanas mērķis

Biroju telpas

Pieteikties izsolei līdz 29.01.2018.

Nomas tiesību izsoles Graudu ielā 12, Kuldīgā, rezultāti

Izsoles rezultātā tiesības noslēgt nomas līgumu par nekustamā īpašuma Graudu ielā 12, Kuldīgā nomu ieguva Valdis Bušmanis. 01.09.2017. noslēgts nomas līgums ar izsoles uzvarētāju.

Par nomas tiesību izsoles Piestātnes iela 14, Jūrmalā rezultātiem

Nomas tiesību izsole par nekustamo īpašumu nomu Piestātnes ielā 14, Jūrmalā, beigusies bez rezultāta.

Nomas tiesību izsole būvēm un zemei Graudu ielā 12, Kuldīgā

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 6201 033 0265

Būvju/telpu platība - 382.3 m2

Zemes gabala platība - 3910 m2

Maksimālais nomas termiņš - 25.08.2029

Cena - 0,78 EUR/m2 mēn (bez PVN)

Nosacītā nomas maksa par objektu kopā - 
298,19 EUR (bez PVN)

Nosacītā nomas maksa par zemi gadā 
28 EUR gadā (bez PVN) (2,33 EUR mēnesī)

Informācija par izsoli

Datums: 15.08.2017

Laiks: 09:00

Pieteikumu sūtīt pa pastu ar norādi „Pieteikums rakstiskai nomas tiesību izsolei „Graudu ielā 12, Kuldīgā, kadastra numurs 6201 033 0265””,
Rīgā, Čiekurkalna 1.līnija 1 k-2, LV-1026, līdz 07.08.2017. (pasta zīmogs) Atvēršana 15.08.2017. plkst.09:00 Ezermalas ielā 10B, Rīgā

Pirmā izsole

Izsoles veids: rakstiska

Dokumenti lejupielādei

Nomas_līgums_Graudu_12_Kuldīga-sask.docx

1.pielikums.PDF

PIETEIKUMS_izsolei.docx

Objekta apskates vieta un laiks

Iepriekš vienojoties ar Nodrošinājuma valsts aģentūras
Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta
Īpašumu pārvaldes Kurzemes daļas namu pārzini Ivaru Dīķi,
tālrunis: 25634243, e-pasts: ivars.dikis@agentura.iem.gov.lv

Kontakti

Nodrošinājuma valsts aģentūras
Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta
Īpašumu pārvaldes Apsaimniekošanas un uzskaites nodaļas
vecākā referente Linda Estere Laiviņa, tālrunis: 67829677,
e-pasts: linda.estere.laivina@agentura.iem.gov.lv

vecākā referente Vanda Skole, tālrunis: 67829047,
e-pasts: vanda.skole@agentura.iem.gov.lv

Lietošanas mērķis

Komercplatību ēkas

Pieteikties izsolei līdz 07.08.2017.

 

Iznomāšanai paredzētie nekustamie īpašumi

 

 

 

N.p.k.

 

Adrese

 

Zeme/ēka/

telpas

 

Kadastra Nr.

 

Zemes

platība

ha (m²)

 

Ekspluatā-

cijas uz-

sākšanas gads

Iznomājamo

ēku/telpu platība

 

Kontaktinformācija

 

1.

 

 

 

 

„Kuļbovo”, Kuļbova, Piedrujas pagasts, Krāslavas novads.

LATGALE – DAUGAVPILS

 

Zeme

ēkas

 

6084 005 0065

 

2,40

(24 000m²)

 

 

 

1930.

 

 

812,0

 

1.Pāvels Škapars, 29465314

 

 

 

Zeme

ēkas

 

6084 995 0066

 

1,27

(12 700m²)

 

 

1930.

 

 

144,0

 

2.

 

 

„Mežnoras”, Dunikas pagasts, Rucavas novads

KURZEME

 

Zeme

dzīv. ēka

pagrabs

šķūnis

 

6452 016 0021

6452 016 0021 001

6452 016 0021 002

6452 016 0021 003

 

0,72

(7 200m²)

 

 

1930.

1930.

1930.

 

 

95,3

24,3

35,4

1.      Vilnis Akermanis, 29321006

2.      Aija Vilnīte, 20211140

3.

Piestātnes iela 14, Jūrmala

RĪGA UN ZEMGALE

 

 

ēka

korp.-6 ēka

korp.-9 ēka

 

 

1300 008 1609 001

1300 008 1609 013

1300 008 1609 031

 

 

1311,07m²

371,98m²

671,43m²

 

1984.

1940.

1968.

 

2309,4

583,7

509,1

1.      Iveta Kazakeviča, 26159974

 

 

4.

 

Rūdolfa Blaumaņa iela 12, Jūrmala

RĪGA UN ZEMGALE

 

 

Telpas (daļa no 1.stāva un viss 2.stāvs)

 

1300 010 2012 004

 

 

1977.

 

489,4

1.       Iveta Kazakeviča, 26159974

 

 

 

5.

 

 

 

Dzirnavu iela 43, Jūrmala

RĪGA UN ZEMGALE

 

Zeme

 

ēka

 

1300 021 8714

 

1300 021 8714 002

 

0,0583

(583m²)

 

 

 

 

1992.

 

 

 

123,8

 

1.       Iveta Kazakeviča, 26159974

 

 

 

Jūrmala, R.Blaumaņa iela 12 foto

Jūrmala, Dzirnavu iela 43 foto

Kuļbova foto

Mežnoras foto

Piestātnes 14, korp.- 6 ēka foto

Piestātnes 14, korp.-9 ēka foto

Piestātnes 14, viesnīca foto

Nomas tiesību izsoles Graudu ielā 12, Kuldīgā, rezultāti

03.04.2017. noslēgts nomas līgums ar izsoles uzvarētāju.

Par nomas tiesību izsoles Graudu ielā 12, Kuldīgā, rezultātiem

Augstāko nomas maksu nosolīja un tiesības slēgt nomas līgumu ieguvis Māris Eida, personas kods 121085-11768.
Nomas līguma slēgšanas termiņš - 2017.gada 3.aprīlis.

Atkārtota nomas tiesību izsole būvēm un zemei Graudu ielā 12, Kuldīgā

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 6201 033 0265

Būvju/telpu platība - 382.3 m2

Zemes gabala platība - 3910 m2

 

Maksimālais nomas termiņš - 15.03.2029

 

Cena - 0,78 EUR/m2 mēn (bez PVN)

Nosacītā nomas maksa par objektu kopā - 
298,19 EUR (bez PVN)

Nosacītā nomas maksa par zemi gadā 
28 EUR gadā (bez PVN)

 

Informācija par izsoli

Datums: 07.03.2017

Laiks: 10:00

Pieteikumu sūtīt pa pastu ar norādi „Pieteikums rakstiskai nomas tiesību izsolei „Graudu ielā 12, Kuldīgā, kadastra numurs 6201 033 0265””,
Rīgā, Čiekurkalna 1.līnija 1 k-2, LV-1026, līdz 27.02.2017. (pasta zīmogs) Atvēršana 07.03.2017. plkst.10:00 Ezermalas ielā 10B, Rīgā

 

Atkārtotā izsole

Izsoles veids: rakstiska

 

Objekta apskates vieta un laiks

Iepriekš vienojoties ar Nodrošinājuma valsts aģentūras
Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta
Īpašumu pārvaldes Kurzemes daļas namu pārzini
Ivaru Dīķi, tālrunis: 25634243,
e-pasts: ivars.dikis@agentura.iem.gov.lv

 

Kontakti

Nodrošinājuma valsts aģentūra
Linda Estere Laiviņa
67829047
linda.estere.laivina@agentura.iem.gov.lv

 

Lietošanas mērķis

Komercplatību ēkas

 

Pieteikties izsolei līdz 27.02.2017

 

Pieteikums izsolei

Nomas līguma projekts

1.pielikums

Nodrošinājuma valsts aģentūra atkārtotā nomas tiesību izsolē iznomā Piestātnes ielā 14, Jūrmalā:

1. Viesnīcas būvi (kadastra apzīmējums 1300 008 1609 001) ar kopējo platību 2309,4m² un būvei pieguļošo un tās ekspluatācijai nepieciešamo zemes gabalu ar platību 1311,07m²;
2. Mācību korpusa būvi, k-5, (kadastra apzīmējums 1300 008 1609 012) ar kopējo platību 203,5m² un būvei pieguļošo un tās ekspluatācijai nepieciešamo zemes gabalu ar platību 120,7m²;
3. Ārstniecības korpusa būvi, k-6, (kadastra apzīmējums 1300 008 1609 013) ar kopējo platību 583,7m² un būvei pieguļošo un tās ekspluatācijai nepieciešamo zemes gabalu ar platību 371,98m²;
4. Kluba būvi, k-9, (kadastra apzīmējums 1300 008 1609 031) ar kopējo platību 509,1m² un būvei pieguļošo un tās ekspluatācijai nepieciešamo zemes gabalu ar platību 671,43m².

Nomas tiesību izsolei var pieteikties uz visu būvju kopumu vai uz katru būvi un tai pieguļošo zemes gabalu atsevišķi.
Nomas maksas apmērs par zemi 0,0262 EUR/m² (bez PVN)
Būvju nomas izsoles sākumcena: 1,60 EUR/m² (bez PVN)
Nosacītā nomas maksa par objektu kopā:
Viesnīcas būvei 3695,04 EUR/mēn. (bez PVN)
Mācību korpusa būvei 325,60 EUR/mēn (bez PVN) 
Ārstniecības korpusa būvei 933,92 EUR/mēn (bez PVN)
Kluba būvei 814,56 EUR/mēn (bez PVN)  

Nomas objektu lietošanas mērķis: viesnīcas un rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana. Nomas objektiem nepieciešami ieguldījumi būvdarbu veikšanai ar būvdarbu pabeigšanas termiņu 3 gadi.

Nomas objekta apskate: iepriekš vienojoties pa mob.tel.26591143.

Izsoles veids: rakstiska.

Pieteikumus izsolei sūtīt pa pastu Nodrošinājuma valsts aģentūrai
Čiekurkalna 1.līnija 1, k-2, Rīga, LV-1026, uz aploksnes norādot:
Nomas tiesību izsolei, nekustamā īpašuma adresi, kadastra apzīmējumu un nomas tiesību pretendentu. Neatvērt pirms pieteikumu atvēršanas sanāksmes.

Izsoles vieta: Nodrošinājuma valsts aģentūra Čiekurkalna 1.līnija 1, k-2, Rīga, 2017.gada 23.marts plkst.10.00

Pieteikties izsolei līdz 16.03.2017. (pasta zīmogs).
 

par nomas tiesību izsoli par telpu Jelgavas ielā 9, Saldū

Iznomā

 

Saldus, Jelgavas iela 9

 

1,32 EUR/m2

mēn (bez PVN)

Publicēts 09.11.2016

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 8401 008 0008

Būvju/telpu platība - 12.2 m2

Maksimālais nomas termiņš - 21.11.2021

Cena - 1,32 EUR/m2 mēn (bez PVN)

Nosacītā nomas maksa par objektu kopā - 
16,10 EUR (bez PVN)

 

Informācija par izsoli

Datums: 21.11.2016

Laiks: 10:00

Nodrošinājuma valsts aģentūra
Ezermalas iela 8A, Rīga, 424.kabinets

Pieteikumu izsolei iesniegt personīgi Nodrošinājuma valsts aģentūrai
Ezermalas ielā 8A, Rīgā, 424.kabinetā
Slēgtā aploksnē, uz tās norādot:
Nomas tiesību izsolei, nekustamā īpašuma adresi, kadastra apzīmējumu un nomas tiesību pretendentu.

Pirmā izsole

Izsoles veids: rakstiska

 

Citi iznomāšanas nosacījumi

Nomas objektu nav tiesību nodot apakšnomā.

Dokumenti lejupielādei

Nomas_līgums_projekts_Jelgavas_9-sask.docx
1.pielikums.PDF
PIETEIKUMS_izsolei.docx

 

Objekta apskates vieta un laiks

Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu

 

Kontakti

Nodrošinājuma valsts aģentūra
Linda Estere Laiviņa
67829047
linda.estere.laivina@agentura.iem.gov.lv

 

Lietošanas mērķis

Biroju telpas

 

Cena

Cena - 1,32 EUR /m2, mēn. (bez PVN)

------

Nosacītā nomas maksa mēnesī par objektu kopā 16,10 EUR (bez PVN)

Pieteikties izsolei līdz 16.11.2016

Par nomas tiesību izsoles Piestātnes iela 14, Jūrmalā rezultātiem

Nomas tiesību izsole par nekustamo īpašumu nomu Piestātnes ielā 14, Jūrmalā, beigusies bez rezultāta.

Par nomas tiesību Piestātnes iela 14, Jūrmalā izsoli

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.515 "Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem" 31.punktu izsoles rezultātu paziņošana pārcelta uz 03.11.2016.

Nodrošinājuma valsts aģentūra iznomā Piestātnes ielā 14, Jūrmalā:

1.    Viesnīcas būvi (kadastra apzīmējums 1300 008 1609 001) ar kopējo platību 2309,4m² un būvei pieguļošo un tās ekspluatācijai nepieciešamo zemes gabalu ar platību 1311,07m²;
2.    Mācību korpusa būvi, k-5, (kadastra apzīmējums 1300 008 1609 012) ar kopējo platību 203,5m² un būvei pieguļošo un tās ekspluatācijai nepieciešamo zemes gabalu ar platību 120,7m²;
3.    Ārstniecības korpusa būvi, k-6, (kadastra apzīmējums 1300 008 1609 013) ar kopējo platību 583,7m² un būvei pieguļošo un tās ekspluatācijai nepieciešamo zemes gabalu ar platību 371,98m²;
4.    Kluba būvi, k-9, (kadastra apzīmējums 1300 008 1609 031) ar kopējo platību 509,1m² un būvei pieguļošo un tās ekspluatācijai nepieciešamo zemes gabalu ar platību 671,43m².

Nomas tiesību izsolei var pieteikties uz visu būvju kopumu vai uz katru būvi un tai pieguļošo zemes gabalu atsevišķi.

Izsoles sākumcena: 1,60 EUR/m² (bez PVN)
Nosacītā nomas maksa par objektu kopā:
Viesnīcas būvei 3695,04 EUR/mēn. (bez PVN)
Mācību korpusa būvei 325,60 EUR/mēn (bez PVN)
Ārstniecības korpusa būvei 933,92 EUR/mēn (bez PVN)
Kluba būvei 814,56 EUR/mēn (bez PVN)  

Nomas objektu lietošanas mērķis: viesnīcas un rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana. Nomas objektiem nepieciešami ieguldījumi būvdarbu veikšanai ar būvdarbu pabeigšanas termiņu 3 gadi.

Nomas objekta apskate: iepriekš vienojoties pa tel.67754196, mob.tel.29416038.

Izsoles veids: rakstiska.

Pieteikumus izsolei sūtīt pa pastu Nodrošinājuma valsts aģentūrai
Čiekurkalna 1.līnija 1, k-2, Rīga, LV-1026, uz aploksnes norādot:
Nomas tiesību izsolei, nekustamā īpašuma adresi, kadastra apzīmējumu un nomas tiesību pretendentu.

Izsoles vieta: Nodrošinājuma valsts aģentūra Čiekurkalna 1.līnija 1, k-2, Rīga, 2016.gada 3.oktobris plkst.10.00

Pieteikties izsolei līdz 23.09.2016.

 
file  1.pielikums_viesnica.pdf 2.03 MB
file  2.pielikums_mac.korp.pdf 297.18 KB
file  3.pielikums_arstn.eka.pdf 344.58 KB
file  4.pielikums_klubs.pdf 442.65 KB
file  5.pielikums_apbuv.plans.pdf 907.47 KB
file  6.pielikums_nodos_pien_akts_.docx 15.38 KB
file  apsek_akts.docx 14.92 KB
file  ligums_piestatnes_iela_24.08.2016.docx 45.04 KB
file  nolikums_piestatnes_iela_18.08.2016.docx 33.66 KB
file  public.nva_lapa_iznoma_piestatnes_iela_14.docx 15.27 KB
file  pieteikums_izsolei.docx15.63 KB

Nomas tiesību izsole par tiesībām slēgt nomas līgumu par nekustamo īpašumu Graudu ielā 12, Kuldīgā, beigusies bez rezultāta

Par nomas tiesību "Graudu iela 12, Kuldīga" izsoli

Iznomā

Kuldīgas novads, Kuldīga, Graudu 12

Zemes gabala platība - 3910 m2

0,78 EUR/m2

mēn (bez PVN)

Publicēts 16.05.2016

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 6201 033 0265

Būvju/telpu platība - 382.3 m2

Zemes gabala platība - 3910 m2

Maksimālais nomas termiņš - 06.06.2028

Cena - 0,78 EUR/m2 mēn (bez PVN)

Nosacītā nomas maksa par objektu kopā - 
298,19 EUR (bez PVN)

Nosacītā nomas maksa par zemi gadā 
140,76 EUR gadā (bez PVN)

Informācija par izsoli

Datums: 07.06.2016

Laiks: 09:00

Pieteikumu sūtīt pa pastu ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei „Graudu ielā 12, Kuldīgā, kadastra numurs 6201 033 0265, nomas tiesību izsolei”,
Rīgā, Čiekurkalna 1.līnija 1 k-2, LV-1026, līdz 30.05.2016. (pasta zīmogs) Atvēršana 07.06.2016. plkst.9:00 Ezermalas ielā 8A, Rīgā

Pirmā izsole

Izsoles veids: rakstiska

Citi iznomāšanas nosacījumi

Nomas objektu nav tiesību nodot apakšnomā.

Dokumenti lejupielādei

Nomas_līgums_projekts_Graudu12-sask.docx

Graudu 12_Kuldīga_ZG_Robežu plāns.pdf

PIETEIKUMS_izsolei.docx

Objekta apskates vieta un laiks

Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu

Kontakti

Nodrošinājuma valsts aģentūras
Nekustamo īpašumu nodaļas
Kurzemes sektora namu pārzinis
Ivars Dīķis, tālrunis: 25634243
e-pasts: 
ivars.dikis@agentura.iem.gov.lv

Cena

Cena - 0,78 EUR /m2, mēn. (bez PVN)

------

Nosacītā nomas maksa mēnesī par objektu kopā 298,19 EUR (bez PVN)

Nosacītā nomas maksa par zemi gadā 140,76 EUR (bez PVN)

Pieteikties izsolei līdz 30.05.2016