Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.
  Plānotie lielākie iepirkumi 2019.gadā    
Nr.p/k Iepirkuma priekšmets Iepirkuma metode Paredzamais iepirkuma izsludinašanas datums
1. Logu, durvju un vārtu nomaiņa Nodrošinājuma valsts aģentūras apsaimniekošanā esošajos objektos uz vienu gadu  atklāts konkurss 2019.gada februāris
2. Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi Latgales reģionā uz trīs gadiem atklāts konkurss 2019.gada februāris
3. Valsts robežas joslas, kas noteikta gar ārējo robežu, uzturēšana (žoga remonts, laipu remonts, ceļa seguma atjaunošana u.tml.) uz četriem gadiem atklāts konkurss 2019.gada marts
4. Specapģērba  piegādie Valsts policijas un Valsts robežsardzes struktūrvienību vajadzībām atklāts konkurss 2019.gada marts
5 Telpu pielāgošana ēkā Liela iela 45, Daugavpilī Valsts policijas vajadzībām atklāts konkurss 2019.gada aprīlīs
6 Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi Kurzemes un Vidzemes reģionā uz trīs gadiem atklāts konkurss 2019.gada aprīlis
7 Ugunsdzēsības sistēmas aprīkošanas būvdarbi un aprīkojuma  montāža noliktavā Nr.25 Krustpils ielā 63A, Rīgā un noliktavās Piedrujas ielā 20, Rīgā uz diviem gadiem atklāts konkurss 2019.gada maijs
8 Dabasgāzes piegāde uz vienu gadu konkursa procedūra ar sarunām 2019.gada     maijs
9 Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbu veikšana valsts ēkās Zaļajā ielā 12, Bauskā atklāts konkurss 2019.gada maijs
10 Lielgabarīta un nestandarta kravas kraušanas un pārvietošanas pakalpojumi uz diviem gadiem  atklāts konkurss 2019.gada jūnijs
11 Modulārās ēkas uzstādīšana, kā arī elektrotīkla un elektrosakaru tīkla izbūve Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldē atklāts konkurss 2019.gada jūnijs
12 Būvuzraudzības pakalpojumi Nodrošinājuma valsts aģentūras pārbūvējamos objektos uz diviem gadiem atklāts konkurss 2019.gada augusts
13 Fiziskās apsardzes pakalpojumi Nodrošinājuma valsts aģentūras valdījumā esošajos īpašumos uz diviem gadiem 10.pants 2019.gada septembris
14 Degvielas iegāde kuģošanas līdzekļiem Valsts robežsardzes vajadzībām uz trīs gadiem atklāts konkurss 2019.gada septembris
15 Siltumenerģijas piegāde aģentūras valdījumā esošajos objektos uz pieciem gadiem sarunu procedūra (8.p.7.d.2.p.b) apakšp.) 2019.gada septembris
16 Komandējumu (tostarp, nelegālo imigrantu izraidīšanas) organizēšanas pakalpojumi Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz diviem gadiem atklāts konkurss 2019.gada oktobris
17 Speciālo atkritumu apglabāšanas poligona pakalpojumi uz trīs gadiem atklāts konkurss 2019.gada oktobris
18 Speciāli konvoja vajadzībām aprīkotu mikroautobusu piegāde atklāts konkurss 2019.gada novembris
19 Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi Rīgas un Zemgales reģionā uz trīs gadiem atklāts konkurss 2019.gada novembris
20 Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbu veikšana valsts ēkā Liepājas ielā 2B, Ludzā atklāts konkurss 2019.gada novembris
21 Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbu veikšana valsts ēkā Liepu ielā 2, Līvānos atklāts konkurss 2019.gada novembris
22 Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbu veikšana valsts ēkā Ainažu ielā 1, Saulkrastos atklāts konkurss 2019.gada novembris
23 Biroja un noliktavu darbības nodrošināšanai nepieciešamā aprīkojuma un mēbeļu iegāde uz diviem gadiem atklāts konkurss 2019.gada decembris
24 Zemējuma, zibensaizsardzības ierīču, elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi Nodrošinājuma valsts aģentūras valdījumā esošajos objektos uz trīs gadiem atklāts konkurss 2019.gada decembris
.25. Jumtu remontdarbi Nodrošinājuma valsts aģentūras apsaimniekošanā esošajos objektos uz diviem gadiem atklāts konkurss 2019.gada decembris
26 Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas nodrošināšana Nodrošinājuma valsts aģentūras valdījumā esošajos objektos uz diviem gadiem atklāts konkurss 2019.gada decembris
27 Būvkonstrukciju un inženiersistēmu tehnisko projektu un apliecinājuma karšu izstrādes pakalpojumi uz diviem gadiem atklāts konkurss 2019.gada decembris
28 Būvkonstrukciju un inženiersistēmu tehniskās apsekošanas pakalpojumi uz diviem gadiem atklāts konkurss 2019.gada decembris
29 Dežūrformas (ikdienas formas tērpa) iegāde Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vajadzībām uz trīs gadiem atklāts konkurss 2019.gada decembris
30 Laivu un to transportpiekabju iegāde Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vajadzībām uz trīs gadiem atklāts konkurss 2019.gada decembris
31 Elektroenerģijas piegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošajām iestādēm uz diviem gadiem atklāts konkurss 2019.gada decembris