Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Kontaktinformācija

Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departaments

Īpašumu pārvalde

Rīgas un Zemgales daļa

Ezermalas iela 10B, Rīga, LV-1014

Defektu pieteikšana: defekti-Riga@agentura.iem.gov.lv
(izņemot VAS "Valsts nekustamie īpašumi" objektus)

Daļas vadītājs

Renārs

Dišlers

67219220

Daļas vadītāja vietnieks

Sergejs

Zlatoustovs

67219389
20007272

Vecākā referente

Andra

Viļķina

67219382
29629803

Vecākā referente

Irēna

Nadežņikova

67219274

Projekta vadītājs

Vitālijs

Semjonovs

67219381
29243648

Projekta vadītājs

Gints

Strautnieks

67219617

Nekustamā īpašuma speciāliste

Ieva

Korneta

67219625
29524418

Nekustamā īpašuma speciālists

Ģirts

Ābols

67829888
25702630

Nekustamā īpašuma speciāliste

Zofija

Ļitvinova

29782113

Namu pārzinis

Laimonis

Sprukulis

29158774

Namu pārzine

Sarmīte

Liepniece

67218666
27836399

Namu pārzinis

Zigmunds

Liepa

27840050

Namu pārzine

Jautrīte

Davidova

67219217

Namu pārzinis

Ilgvars

Āriņš

22339630

Namu pārzine

Elvīra

Alksnīte

27874553

Namu pārzinis

Juris

Pauliņš

26486637

Namu pārzinis

Artjoms

Jeļisejevs

67257537
25623311

Namu pārzinis

Zigurds

Grants

28374547

Namu pārzinis

Edgars

Plass

28619546

Namu pārzinis

Vitālijs

Soročenko

67829086

Namu pārzinis

Jānis

Lūks

26998967

Namu pārzinis

Iveta 

Kazakeviča 

29724767 

Namu pārzinis

Jānis

Šlosbergs

28615533

 

Aģentūras darbinieka e-pasta adrese ir:    vards.uzvards@agentura.iem.gov.lv
Ja darbiniekam ir vairāki vārdi, arī starp tiem liek punktu.