Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Sabiedrības līdzdalība

Informācija par aģentūras sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām

Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība

Gaujas iela 15-6, Vangaži, Inčukalna nov.
tālr. 22301434
e-pasts: lida@lida.lv
www.lida.lv

 

Vides pieejamības vadlīnijas

Lai veicinātu tādu būvvides objektu izveidi, kas ir droši un ērti ikvienam, arī cilvēkiem ar pārvietošanās ierobežojumiem, tādējādi nodrošinot vienlīdzīgas iespējas visiem iedzīvotājiem veikt visas ikdienas dzīves aktivitātes un iekļauties sabiedrībā, Labklājības ministrijas uzdevumā sadarbībā ar cilvēku ar invaliditāti intereses pārstāvošajām nevalstiskajām organizācijām ir izstrādātas Vides pieejamības vadlīnijas publiskām būvēm, telpām un publiskajai ārtelpai.

Vadlīnijas var kalpot kā palīgmateriāls ES fondu atbalstīto projektu īstenotājiem, valsts un pašvaldību sniegto pakalpojumu pieejamības audita veicējiem, valsts un pašvaldību pakalpojumu sniedzējiem, Latvijas valsts simtgades pasākumu organizētājiem, arhitektiem, inženieriem, celtniekiem, būvdarbu vadītājiem, būvvalžu un pašvaldību darbiniekiem, ēku īpašniekiem, politikas veidotājiem un īstenotājiem, un ikvienam, kam interesē jautājumi, kas saistīti ar pieejamas apkārtējās vides izveidi.

Saite: http://sf.lm.gov.lv/f/files/vienlidzigas_iespejas_2014-2020/pieejamiba_12042018_LM_vadlinijas.pdf

 

Elektronisku iesniegumu pieņemšana portālā Latvija.lv

Atbilstoši Iesniegumu likumam, var rakstīt iesniegumu valsts portālā Latvija.lv
vai arī izmantot Oficiālo elektronisko adrešu sistēmu.

 

Lobēšana

Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija rīkojums Nr.435

"Par koncepciju "Lobēšanas tiesiskās reglamentācijas nepieciešamība Latvijā""

Aģentūras Ētikas kodekss

 

 

Cīņa ar korupciju