Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Kontaktinformācija

Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departaments

Īpašumu pārvalde

Vidzemes daļa

Vienības gatve 11, Valka, LV-4701, tālrunis 67829693

Defektu pieteikšana: mail

Daļas vadītājs

Andris

Vējiņš

67829694
22032452

Vecākā referente

Sarmīte

Lukovska

25635758
67829693

Vecākā referente

Ilona

Božeņecka

27813250
67829693

Vecākā referente

Zane

Caune

22300234

Projekta vadītāja

Līva

Timermane

27088749

Namu pārzinis

Gvido

Kīns

26697005

Namu pārzinis

Igors

Parings

20273935

Namu pārzine

Žanna

Kļaviņa-Stangaine

25608386

Namu pārzinis

Viesturs

Ādamsons

29386081

 

Aģentūras darbinieka e-pasta adrese ir:    vards.uzvards@agentura.iem.gov.lv
Ja darbiniekam ir vairāki vārdi, arī starp tiem liek punktu.