Lapas karte Sazināties ar administratoru
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Galerijas

Projekta Nr.PMLP/PMIF/2016/1 “Atbalsta pasākumi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanai un izmitināšanai Latvijā” īstenošanas gaita
Nodrošinājuma valsts aģentūra turpina labiekārtot iekšlietu sistēmas iestāžu ēkas
Nodrošinājuma valsts aģentūra lielos apjomos turpina kontrabandas cigarešu iznīcināšanu

Jaunumi

Projekta Nr.PMLP/PMIF/2016/1 “Atbalsta pasākumi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanai un izmitināšanai Latvijā” īstenošanas gaita

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020.gada programmas projekta Nr.PMLP/PMIF/2016/1 5.pasākuma “Patvēruma meklētāju centra ēku būvniecība, tostarp būvju atjaunošana un pārbūve”, ko īsteno Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde sadarbībā ar Nodrošinājuma valsts aģentūru, ietvaros: 

Nodrošinājuma valsts aģentūra turpina labiekārtot iekšlietu sistēmas iestāžu ēkas

Nodrošinājuma valsts aģentūra sadarbībā ar komersantu beigusi labiekārtot Valsts policijas ēkas Rēzeknē, Kr.Valdemāra ielā 20, ieejas kompleksu. Remontdarbu laikā nomainītas notekcaurules, izremontētas trepes, nokrāsota fasādes ieejas daļa un pats galvenais – ieeja padarīta pieejamam ikvienam. Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām izbūvēta sistēma, kas ļauj policijā bez problēmām ierasties arī  invalīdu ratiņkrēslos.

Nodrošinājuma valsts aģentūras dalība starptautiskā projektā

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda nodarbinātības, darbaspēka mobilitātes, sociālās iekļaušanas un nabadzības apkarošanas 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” 9.1.4.4. pasākuma “Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)” ietvaros tiek īstenots projekts Nr. 9.1.4.4./16/I/001 “Dažādības veicināšana” (Projekts). 

Nodrošinājuma valsts aģentūra lielos apjomos turpina kontrabandas cigarešu iznīcināšanu

Šā gada 43. un 44. darba nedēļās Nodrošinājuma valsts aģentūras  Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta    Izņemto lietu nodaļas darbinieki sadarbībā ar Materiāli tehniskās apgādes pārvaldes darbiniekiem Getliņu atkritumu poligonā ar aģentūrai piederošo šķeldotāju iznīcināja 3 miljonus 370 tūkstošus 120 cigaretes un 47 iepakojumus ar konfiscēto ūdenspīpju tabaku.