Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Jaunumi

Nodrošinājuma valsts aģentūra plāno organizēt konkursu par telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumiem

Nodrošinājuma valsts aģentūra 2019. gada 16. decembrī plkst. 10.00 atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 18. panta otrajai daļai, kas nosaka, ka pirms iepirkuma sākšanas pasūtītājs var rīkot apspriedi ar piegādātājiem, lai sagatavotu iepirkumu un informētu piegādātājus par iepirkuma plānu un prasībām, organizē apspriedi par atklāto konkursu par telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumiem Rīgas un Zemgales reģionā uz trīs gadiem.

Nodrošinājuma valsts aģentūra plāno organizēt konkursu par zemējuma, zibensaizsardzības ierīču, elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumiem NVA valdījumā esošajos objektos

Nodrošinājuma valsts aģentūra 2019. gada 13. decembrī plkst. 09.00 atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 18. panta otrajai daļai, kas nosaka, ka pirms iepirkuma sākšanas pasūtītājs var rīkot apspriedi ar piegādātājiem, lai sagatavotu iepirkumu un informētu piegādātājus par iepirkuma plānu un prasībām, organizē apspriedi par atklāto konkursu par zemējuma, zibensaizsardzības ierīču, elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumiem Nodrošinājuma valsts aģentūras valdījumā esošajos objektos uz trīs gadiem

Tiks veikti nepieciešamie pasākumi nekustamo īpašumu attīstības projektu sagatavošanai

Lai nodrošinātu iekšlietu nozares iestādes ar to funkciju izpildei nepieciešamām mūsdienu prasībām atbilstošām telpām, uzlabotu iekšlietu sistēmā strādājošo darba vidi, vienlaikus nodrošinot efektīvu un ekonomiski lietderīgu nekustamo īpašumu izmantošanu, Iekšlietu ministrija ir atbalstījusi VAS “Valsts nekustamie īpašumi” ieceri attīstīt nekustamos īpašumus Gaujas ielā 15 un 15 k-1, Rīgā, kā arī nekustamo īpašumu 2.Oficieru ielā 3, Daugavpilī.

Nodrošinājuma valsts aģentūra sadarbībā ar komersantiem veic energoefektivitātes uzlabošanas darbus valsts ēkā Kr.Valdemāra ielā 20, Rēzeknē

Šā gada 3. decembrī Rēzeknes novada pašvaldības būvvalde apstiprināja valsts ēkas Kr.Valdemāra ielā 20, Rēzeknē, energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbu pabeigšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un vietējās pašvaldības saistošajiem noteikumiem.