Lapas karte Sazināties
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Rekvizīti:

Nodrošinājuma valsts aģentūra
Čiekurkalna 1.līnija 1, k-2, Rīga,
LV-1026

 

Reģ.Nr. LV 90009112024


Tālruņi: 67829084, 67829079
Fakss: 67829082
E-pasts: kanceleja@agentura.iem.gov.lv

 

Pieņemšanas laiks:


Darba dienās no 8:00 līdz 16:30
(pārtraukums no 12:00 līdz 12:30)

 

Saites:


Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija

Valsts policija

Valsts robežsardze

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

 

Latvija.LV

Ērtākai un ātrākai informācijas
apmaiņai un pakalpojumu
saņemšanai izmantojiet elektroniskos
saziņas līdzekļus!

 

Eiro.LV

 

Jaunākās galerijas


Nodrošinājuma valsts aģentūra pabeigusi ugunsdzēsēju depo jaunā apkures katla uzstādīšanu

Nodrošinājuma valsts aģentūra sadarbībā ar komersantu iznīcinājusi lielu daudzumu kontrabandas cigarešu

Nodrošinājuma valsts aģentūra iznīcinājusi pēdējos šogad uzkrātos iznīcināšanai paredzētos ieročus

Nomas tiesību izsoles par telpām Liepājas ielā 5, Skrundā, rezultāti

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: SIA "Liepzieds AJ"
Līguma noslēgšanas termiņš: 01.12.2014.
Kontaktpersona: Nodrošinājuma valsts aģentūra, L.E.Laiviņa, 67829677

Nodrošinājuma valsts aģentūras darbinieki saņēmuši Iekšlietu ministrijas augstākos apbalvojumus

Par godprātīgu darbu, teicamiem darba rezultātiem un sakarā ar Latvijas Republikas Proklamēšanas 96.gadadienu iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis šodien, 19.novembrī, svinīgā sanāksmē pasniedza ministrijas apbalvojumus. Apbalvojumus saņēma visu iekšlietu dienestu pārstāvji.

Patiess prieks, ka šogad ar Iekšlietu ministrijas Bronzas „Goda zīmi” apbalvoti arī divi Nodrošinājuma valsts aģentūras darbinieki.

Sveicam:

Agri Zīli, Nodrošinājuma valsts aģentūras Izņemto lietu nodaļas vadītāja vietnieku

Eināru Timoškānu, Nodrošinājumu valsts aģentūras Nekustamo īpašumu nodaļas Ludzas sektora vadītāju.

Mēs lepojamies ar saviem kolēģiem un vēlam viņiem arī turpmākos panākumus darbā, kā arī veiksmi sadzīvē un mīlestību ģimenē!

Svētku priekšvakarā apbalvoti Nodrošinājuma valsts aģentūras cītīgākie darbinieki

Šodien, 12.novembrī Nodrošinājuma valsts aģentūras svinīgajā sanāksmē tika pasniegti Iekšlietu ministrijas un aģentūras apbalvojumi.

Par godprātīgu darbu, teicamiem darba rezultātiem un sakarā ar Latvijas Republikas Proklamēšanas 96.gadadienu Iekšlietu ministrijas apbalvojumus pasniedza Valsts sekretāres vietniece Ingūna Aire.

Iekšlietu ministrijas Goda rakstu saņēma:
Līga Šime, Administratīvās nodaļas juriskonsulte;
Marina Žuka, Izdevumu piedziņas nodaļas vecākā referente;
Igors Parings, Nekustamo īpašumu nodaļas Vidzemes sektora namu pārzinis;

Iekšlietu ministrijas Pateicību bija nopelnījuši:
Žanna Kļaviņa-Stangaine, Nekustamo īpašumu nodaļas Vidzemes sektora namu pārzine;
Irina Koļesņikova, Finanšu un grāmatvedības nodaļas klientu apkalpošanas operatore;
Andrejs Seņkovs, Bruņojuma un materiālo rezervju nodaļas dežurants;
Ilze Pakārkle, Izņemto lietu nodaļas uzskaitvede;
Anda Bebre, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja;
Aivars Rubins, Bruņojuma un materiālo rezervju nodaļas apsardzes inspektors.

Šodien tika pasniegts arī Nodrošinājuma valsts aģentūras augstākais apbalvojums „Nopelnu zīme”.

„Nopelnu zīmi” šoreiz saņēma:
Genādijs Fomičevs, Bruņojuma un materiālo rezervju nodaļas apsargs;
Natālija Frolova, Administratīvās nodaļas juriskonsulte;
Ģirts Kuks, Nekustamo īpašumu nodaļas Vidzemes sektora tehniskais strādnieks;
Lidija Gurova, Finanšu un grāmatvedības nodaļas grāmatvede;
Tatjana Šilova, Finanšu un grāmatvedības nodaļas grāmatvede.

Sveicam kolēģus! Vēlam arī turpmāk veiksmi darbā, mīlestību un saskaņu ģimenē!

 

Nomas tiesību izsoles par telpu Padures ielā 2, Aizputē, rezultāti

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: SIA "Brokeru aģentūra- ROOT"
Līguma noslēgšanas termiņš: 21.11.2014.
Kontaktpersona: Nodrošinājuma valsts aģentūra, L.E.Laiviņa, 26576107

Nodrošinājuma valsts aģentūra sadarbībā ar komersantu ekoloģiski nekaitīgā veidā iznīcināja kontrabandas degvielu

2014.gada 44. darba nedēļā Nodrošinājuma valsts aģentūras Izņemto lietu nodaļas darbinieki pieņēmuši glabāšanā desmit transporta līdzekļus. Nodaļa pagājušās nedēļas laikā pārņēmusi arī 34 tūkstošus kontrabandas cigarešu paciņu un 200 litrus nelegālā alkohola. Glabāšanā pieņemti arī divi gāzes baloni un cigaretes 20 kontroles lietās no Rīgas lidostas.
 
Nodrošinājuma valsts aģentūra sadarbībā ar komersantu SIA „Eko Osta” darbiniekiem iznīcināja 17 tūkstošus 954 litrus nezināmas izcelsmes un ražotāja degvielas, ekoloģiski nekaitīgā veidā.

 

 

 

Piedrujas ielas teritorijā aģentūras Izņemto lietu nodaļas darbinieki pašu spēkiem iznīcinājuši 150 litrus nelegālā alkohola.

Pagājušās nedēļas sākumā Nodrošinājuma valsts aģentūrai un komersantiem piederošajos stāvlaukumos glabājās 392 transporta līdzekļi. Glabāšanā pieņemts 101 transporta līdzeklis, bet īpašniekiem no stāvlaukumiem atgriezti 79 transporta līdzekļi. Šīs nedēļas sākumā Nodrošinājuma valsts aģentūras un komersantiem piederošajos stāvlaukumos atradās 414 transporta līdzekļi.

Nomas tiesību Liepājas ielā 5, Skrundā, izsole

Iznomā Skrunda, Liepājas 5

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 6209 003 1118
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Būvju/telpu platība - 43.7 m2
Telpu grupas apzīmējums - 001
Maksimālais nomas termiņš - 30.11.2019
Stāvs: 1 no 2

Informācija par izsoli
Datums: 20.11.2014.
Laiks: 10:00
Pieteikumu sūtīt pa pastu ar norādi „Telpu Liepājas ielā 5, Skrundā nomas tiesību izsolei”, Rīgā, Čiekurkalna 1.līnija 1, k-2, 116.kab, LV-1026, līdz 12.11.2014. (pasta zīmogs) Atvēršana 20.11.2014. plkst.10.00
Pirmā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Nomas objektu nav tiesību nodot apakšnomā.
Dokumenti lejupielādei

nomas_līgums_projekts.docx

telpu_plans.pdf

pieteikums_izsolei.docx

Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
Nodrošinājuma valsts aģentūras
Nekustamo īpašumu nodaļas
Kurzemes sektora namu pārzinis
Ivars Dīķis, 25634243
Lietošanas mērķis
Biroju telpas
Cena - 1,80 EUR /m2, mēn. (bez PVN)Nosacītā nomas maksa mēnesī par objektu kopā 78,66 EUR (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 12.11.2014.

Publicēts 05.11.2014.