Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Jaunumi

Nodrošinājuma valsts aģentūras uzraudzībā būvētais VUGD depo Rīgā Jaunpils ielā nodots ekspluatācijā

2016.gada decembra nogalē Rīgā, Jaunpils ielā, tika uzsākta jaunas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo un administratīvo telpu celtniecība. Celtniecības darbu pasūtītājs bija Nodrošinājuma valsts aģentūra, bet to izpildītājs – SIA “Skonto būve”. Šā gada 18.aprīlī, komisijas klātbūtnē, šis objekts tika nodots ekspluatācijā un parakstīts būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akts.

Nodrošinājuma valsts aģentūra iznīcinājusi kārtējo ieroču un munīcijas partiju

Nodrošinājuma valsts aģentūras Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Bruņojuma nodaļas darbinieki iznīcināja jau otro šā gada ieroču un munīcijas partiju. Kā parasti, iznīcināšana notiek sadarbībā ar komersantu un saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem. Nodrošinājuma valsts aģentūras Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Bruņojuma nodaļas ieroču tehniķis Aleksandrs Romanovs ieročus pirms pārkausēšanas ar speciālas spiedes palīdzību bija padarījis lietošanai nederīgus, lai arī to nogādāšana pie komersanta būtu pilnīgi droša.

Nodrošinājuma valsts aģentūra iznīcinājusi kontrabandas cigaretes un alkoholu

Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas darbinieki sadarbībā ar Materiāli tehniskās apgādes nodaļas darbiniekiem Getliņu atkritumu poligonā ar aģentūrai piederošo šķeldotāju iznīcināja kontrabandas cigaretes. Sasmalcinātas un atkritumos izpūstas tika vairāk kā 50 tūkstoši cigarešu paciņu.

Nodrošinājuma valsts aģentūras darbiniekiem notikušas mācības par drošību un kultūru internetā

Nodrošinājuma valsts aģentūras darbiniekiem notikušas mācības atbilstoši Informācijas tehnoloģiju drošības likuma prasībām. Tāpat kā pagājušajā gadā, par drošību virtuālajā vidē Nodrošinājuma valsts aģentūras darbiniekiem stāstīja Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas (CERT.LV) attīstības projektu vadītājs Egīls Stūrmanis, bet šogad lekcijas galvenais uzsvars bija “Informācijas drošības kultūra”.