Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Jaunumi

Nodrošinājuma valsts aģentūra veic remontdarbus pārvaldīšanā nodoto ēku uzlabošanai

Nodrošinājuma valsts aģentūras Īpašumu pārvaldes Daugavpils daļa piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros 2019.gada 1.pusgadā veica kārtējos un kapitālos remontdarbus, lai uzlabotu pārvaldīšanā nodoto ēku un telpu atbilstību darba vides drošības prasībām un iekšlietu dienestu funkciju īstenošanai, kvalitatīva pakalpojuma sniegšanai sabiedrībai.

Ministru kabinets atbalsta Nodrošinājuma valsts aģentūras virzītās izmaiņas regulējumā par rīcību ar izņemto mantu

Ministru kabinets 2019.gada 13.augusta sēdē ir atbalstījis, un 2019.gada 16.augustā Oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” ir publicēti Ministru kabineta 2019.gada 13.augusta noteikumi Nr.363 “Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumos Nr.1098 “Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem””.

Nodrošinājuma valsts aģentūra uzsāk pārdot izņemto mantu elektronisko izsoļu vietnē

Tiesu administrācija un Nodrošinājuma valsts aģentūra 2019. gada 6. augustā parakstīja starpresoru vienošanos par Nodrošinājuma valsts aģentūras izsoļu organizēšanu elektronisko izsoļu vietnē.

Par valsts materiālo rezervju jomas pilnveidošanu un resursu izmantošanu

Īstenojot Nodrošinājuma valsts aģentūrai noteikto funkciju valsts materiālo rezervju jomā, aģentūra aktīvi iesaistījusies valsts materiālo rezervju plānošanas, veidošanas un pārvaldīšanas sistēmas pilnveidē.