Kontakti

pasts [at] agentura.iem.gov.lv

Kontakti plašsaziņas līdzekļiem

vendija.pikse-kucma [at] agentura.iem.gov.lv
prese [at] agentura.iem.gov.lv

Evakuatora izsaukumi (Valsts policijai)

Datu aizsardzības speciālists

das [at] agentura.iem.gov.lv

Trauksmes celšana

trauksme [at] agentura.iem.gov.lv

Bankas rekvizīti (pamatkonts)

Saņēmēja nosaukums:
Nodrošinājuma valsts aģentūra
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90009112024
Bankas konts:
LV28TREL2140651016000
Bankas nosaukums:
Valsts kase
Bankas kods:
TRELLV22

Saziņai ar iestādi aicinām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus, zvanot vai rakstot uz e-pasta adresi pasts@agentura.iem.gov.lv. Gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju aicinām izmantot e-adresi.

Apmeklētāju pieņemšanas kārtība:

Apmeklētājus pieņem tikai aģentūras darba laikā ar iepriekšēju pieteikšanos, norādot apmeklējuma mērķi.

Uz pieņemšanu pie aģentūras direktora lūdzam pieteikties iepriekš pie direktora palīdzes pa tālruni 67829079.

Caurlaižu režīms galvenajā birojā (Čiekurkalna 1.līnija 1, korpuss 2, Rīga):

 1. Caurlaidi pret personu apliecinošu dokumentu var saņemt caurlaižu birojā (pie policijas dežuranta) administratīvās ēkas 1.stāvā:

  1. informējot par savu ierašanās mērķi policijas dežurantu, kas savukārt informē attiecīgo dienestu un noskaidro, kurš darbinieks apmeklētāju pieņems, un izsniedz caurlaidi;

  2. iepirkumu vai realizācijas procedūru dokumentācijas saņemšanai vai iesniegšanai, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi, personas apliecību (eID)), policijas dežurants izsniedz caurlaidi.

 2. Pēc caurlaides saņemšanas apmeklētājs dodas pie attiecīgā darbinieka;

 3. Pēc apmeklējuma caurlaidi apmeklētājs, izejot no ēkas, nodod policijas dežurantam.

Apmeklētāju pieņemšanas kārtība par lietiskajiem pierādījumiem un arestēto (izņemto) mantu

Klientu pieņemšana no pulksten 8:00 līdz plkst. 11:30 un no 12:30 līdz 16:00.

Pirmssvētku dienās darba laiks saīsināts līdz 14:00.

Izņemtās mantas apskate

Saskaņā ar atbildīgās institūcijas/procesa virzītāja pieprasījumu par procesuālo darbību ar  kriminālprocesā vai administratīvā pārkāpuma lietās izņemto mantu vai dokumentiem veikšanu.

Atbildīgajai institūcijai/procesa virzītājam, kurš vēlas pieteikties procesuālo darbību veikšanai ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu vai krimināllietās izņemtajiem lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, ir jānosūta pieprasījums uz Nodrošinājuma valsts aģentūras oficiālo e-pastu par procesuālo darbību veikšanas vēlamo datumu un laiku 3 darba dienas iepriekš.

Pēc pieprasījuma saņemšanas Nodrošinājuma valsts aģentūra izvērtēs iespējas procesuālo darbību veikšanai norādītājā laikā un elektroniski informēs atbildīgo institūciju/procesa virzītāju par procesuālo darbību veikšanas iespējamību.

Apskati iespējams veikt divas reizes nedēļā:

 • otrdienās no pulksten 8:30-12:00 un 12:30-16:00;
 • ceturtdienās no pulksten 8:30-12:00 un 12:30-16:00.
Skatīt visas nodaļas

Darba laiks:

 • Pirmdiena 8.00-12.00, 12.30-16.30
 • Otrdiena 8.00-12.00, 12.30-16.30
 • Trešdiena 8.00-12.00, 12.30-16.30
 • Ceturtdiena 8.00-12.00, 12.30-16.30
 • Piektdiena 8.00-12.00, 12.30-16.30
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Apmeklētāju pieņemšanas laiks darba dienās

 • Pirmdiena 8.00-11.30, 12.30-16.00
 • Otrdiena 8.00-11.30, 12.30-16.00
 • Trešdiena 8.00-11.30, 12.30-16.00
 • Ceturtdiena 8.00-11.30, 12.30-16.00
 • Piektdiena 8.00-11.30, 12.30-16.00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts