Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Aģentūras budžets un tāmes

Budžets

Budžets 2013. gadam

 

Budžets 2014. gadam

 

Budžets 2015. gadam

 

Budžets 2016. gadam

 

Budžets 2017. gadam

 

Budžets 2018. gadam

 

Budžets 2019. gadam

 

Budžets 2020. gadam

 

  

Tāmes

Tāmes 2020.gadam var apskatīt Valsts kases interneta vietnē:

https://www.kase.gov.lv/parskati-un-tames/valsts-budzeta-tames

izvēloties Iekšlietu ministriju un Nodrošinājuma valsts aģentūru.