Lapas karte Sazināties ar administratoru
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Nodrošinājuma valsts aģentūras darbība

Nodrošinājuma valsts aģentūra ir iekšlietu ministra pakļautībā esoša valsts pārvaldes iestāde. Iekšlietu ministrs aģentūras pakļautību īsteno ar Iekšlietu ministrijas starpniecību.

Aģentūras darbības mērķus un galvenos uzdevumus nosaka Ministru kabineta 11.12.2012. noteikumi Nr.839 „Nodrošinājuma valsts aģentūras nolikums” ("LV", 197 (4800), 14.12.2012.) [stājas spēkā 01.01.2013.].

Aģentūra izveidota, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, kā arī veiktu normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, kas saistīta ar krimināllietām, administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem.

Aģentūras mājas lapas mērķis ir sniegt informāciju par aģentūras darbību, kā arī nodrošināt vienkāršu un ērtu pieeju informācijai par aģentūras iepirkumiem, administratīvo pārkāpumu lietās izņemto transportlīdzekļu realizāciju, kā arī lietisko pierādījumu un izņemtās mantas realizāciju.