Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Ētikas kodekss

Ētikas kodekss

 

Ētikas komisijas nolikums

 

Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra ieteikumi Nr.1
Valsts pārvaldes vērtības un ētikas pamatprincipi