Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Jaunumi

Nodrošinājuma valsts aģentūrā notika vadības mācības

Šonedēļ Nodrošinājuma valsts aģentūras (NVA) nodaļu vadītāji piedalījās apmācībās par tēmu „Vadības mācības komandas veidošanas, pārmaiņu vadības un līderības jautājumos”.

Apmācību mērķis bija sniegt vadītājiem praktisku un teorētisku ieskatu komandas mērķu definēšanā un prioritāšu noteikšanā, pienākumu un atbildības sadalīšanā komandā, komandu veidošanas normās, vērtībās, nosacījumos un aspektos, attiecībās starp komandas dalībniekiem, līderības prasmju attīstībā.

 

To laikā tika izskatītas tādas tēmas kā:

  • darba vietas problēmu identifikācija no komandas veidošanas perspektīvas
  • lēmumu pieņemšanas pašnoteikšana, kas nosaka personības iezīmes un veidu, kā pieņemt lēmumu darba vietā
  • uz atšķirīgām pieejām balstīta lēmumu pieņemšana organizācijā un izvairīšanās no nevajadzīgiem konfliktiem
  • katra vadītāja līderības prasmju kopumu noteikšana un vadītājs līderības pieejas salāgošana ar padoto darbinieku prasmēm un motivāciju
  • padoto darbinieku un vadītāju problēmu identifikācija koordinācijā un komunikācijā, pievēršot uzmanību komunikācijas veidam un stilam, kas to kavē un/vai veicina
  • komunikācijas barjeras – kā tās atpazīt un novērst.

 

Apmācības norisinājās divas dienas NVA telpās un tās vadīja Latvijas Universitātes asociētā profesore, Politikas zinātnes nodaļas vadītāja Iveta Reinholde.

 

Vieglatlētikas kross 2019

Saskaņā ar Iekšlietu ministrijas (IeM) 2019. gada sporta pasākumu kalendāru, 2019. gada 27. septembrī Šmerļa meža trasē, Rīgā notika vieglatlētikas kross.

Aģentūru šajā pasākumā (Apvienotās IeM komandas sastāvā) pārstāvēja Juris Pauliņš, Edgars Plass, Vadims Buraks, Baiba Ģelze, Sanita Meldere, Dace Saveiko, un kopvērtējumā izcīnīja 4. vietu.

 

Projekts „Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma"

2019. gads valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas izstrādē ir dinamisks – noris pilotprojekts, kā rezultātā pirmās 12 valsts pārvaldes iestādes iegūs mūsdienīgas, ērti lietojamas, vienotos principos balstītas mājaslapas.

“Šobrīd lielākāi daļai valsts pārvaldes iestāžu mājaslapas ir ne tikai tehnoloģiski, bet arī morāli novecojušas – tās nav iespējams pārlūkot no viedierīcēm, kas mūsdienu tehnoloģiju laikmetā ir ļoti nopietna barjera gan no informācijas pieejamības viedokļa, gan no piekļūstamības aspektiem, un to saturu nevar patērēt visas sabiedrības grupas, tai skaitā cilvēki ar invaliditāti. Šī projekta sekmīga īstenošana ne tikai padarīs valsts pārvaldi pieejamāku, bet arī daļēji sakārtos sadrumstaloto valsts IKT pārvaldību, jo pašreiz aptuveni 150 valsts pārvaldes iestāžu tīmekļvietnēm atšķiras kā uzturēšanas, tā izmitināšanas prakse, kas attiecīgi palielina valsts budžeta izmaksas. Tīmekļvietņu vienotās platformas projekts ir mazs, bet nozīmīgs solis, lai attīstītu Latvijas valsts pārvaldi kā digitālās vides līderi,” pamato Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis.

Īstenojot projektu “Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma”, līdz 2020. gada pavasarim būs izveidota vienota tīmekļvietņu platforma ar vienu satura pārvaldības sistēmu 12 iestāžu tīmekļvietnēm, savukārt 2021. gada sākumā jau kopumā 60 valsts pārvaldes iestāžu būs ieguvušas modernas, drošas, piekļūstamas, lietojamības pamatprincipiem atbilstošas mājaslapas. Līdz ar projekta īstenošanu iedzīvotājiem turpmāk būs nodrošināta atpazīstama vide, līdzīga funkcionalitāte un informācijas dizains katrā no tīmekļvietnēm.

“Lai sekmīgi izstrādātu IKT risinājumu, viena no panākumu atslēgām ir lietotāju iesaistīšana jau no pirmajiem projekta īstenošanas soļiem. Neatkarīgi no tā, vai produkts ir paredzēts plašam sabiedrības lokam vai šaurai klientu daļai, ir jāizzina patērētāju vēlmes un paradumi. Īstenojot tīmekļvietņu vienotās platformas projektu, Valsts kanceleja īpašu vērību piešķir tieši lietojamības izpētei, lai topošās tīmekļvietnes būtu loģiski strukturētas, ērti lietojamas, vizuāli pievilcīgas un saprotamas,” skaidro Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta projektu vadītāja Vita Vodinska.

V.Vidinska arī norāda, ka pērn iedzīvotāji tika iesaistīti, izpētot viņu paradumus – kāpēc viņi apmeklē valsts iestāžu tīmekļvietnes, kādu informāciju tur visbiežāk meklē, kas viņus visvairāk mulsina un ko, viņuprāt, mājaslapās vajadzētu/nevajadzētu publicēt. “Šobrīd noris informācijas strukturizēšanas fāze, kur analizējam, kādas sadaļas, informācijas bloki un saturs veidos jaunās tīmekļvietas, uzsākts darbs arī pie tīmekļvietņu dizaina izstrādes. Ikvienā no šiem soļiem ir būtiska iedzīvotāju līdzdalība, tādēļ regulāri aicinām dažādas sabiedrības grupas (uzņēmējus, privātā sektorā strādājošos, nevalstiskā sektora pārstāvjus, studentus, mājsaimniecībā nodarbinātos, seniorus u. c.) piedalīties prototipu testēšanā,” skaidro V.Vodinska.

Lai tīmekļvietnes būtu ērti lietojamas un piekļūstamas ikvienam sabiedrības loceklim, testēšanā iesaistīta arī organizācija “Sustento” un apvienība “Apeirons”, tādējādi nodrošinot to, ka platformā izvietotās mājaslapas varēs lietot cilvēki ar redzes un/vai dzirdes invaliditāti, kā arī ar kustību traucējiem.

Projekta “Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma” mērķis ir līdz 2020.gada beigām radīt vienotu, centralizētu valsts pārvaldes iestāžu tīmekļvietņu pārvaldības risinājumu, padarot publiski radīto informāciju ērti strukturētu un piekļūtamu visām sabiedrības grupām, ieskaitot personas ar invaliditāti. Centralizēti uzturot valsts un pašvaldības iestāžu tīmekļvietnes, tiks efektīvāk izlietoti budžeta līdzekļi, radot līdzekļu ekonomiju.

Projekta kopējais finansējums ir 2 miljoni eiro, t. sk. 85 % jeb 1,7 miljoni eiro piesaistīti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda. Projektā iesaistīto iestāžu saraksts apskatāms šeit.

Tīmekļvietņu pilnveidošanas projekts ir būtiska Valsts pārvaldes refomu plāna īstenošanas sastāvdaļa, kura mērķis ir pilnveidot komunikāciju ar iedzīvotājiem.

Ziņojums par Valsts pārvaldes reformu plāna vidusposma rezultātiem Ministru kabinetā izskatīts šā gada 17.septembrī.

 

 

Ilze Pavlova
Komunikācijas departamenta vadītāja
Valsts kanceleja
Tālr. 67082905
E-pasts: mail

 

https://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/top-erti-lietojamas-valsts-iestazu-majaslapas?fbclid=IwAR01A0cqsPkmzJGn5BB2ESld3dXmyaGuotgHj4b5N1fRB5kxom9OvyuKovM

 

Dienas bez rindām 2019

Integrētās komunikācijas un mācību aktivitātes programmas „Mana Latvija.lv. Dari digitāli!” ietvaros no šā gada 30.septembra līdz 4.oktobrim notiks ikgadējā akcija „Dienas bez rindām”.

Akcijas mērķis ir iedrošināt sabiedrību pieteikt valsts un pašvaldību iestāžu pakalpojumus elektroniski, kā arī iepazīstināt ar e-pakalpojumu dažādību, lai veicinātu paradumu maiņu – ar dažādām dzīves situācijām saistītās formalitātes ātrāk un ērtāk nokārtot tiešsaistē. Tāpat akcijas laikā vēlamies noskaidrot, kas ir svarīgākie iemesli, kādēļ iedzīvotāji e-pakalpojumus neizmanto.

Kā liecina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) 2019.gadā veiktā Latvijas iedzīvotāju aptauja „Integrēts Publisko pakalpojumu sniegšanas un gala lietotāju vajadzību monitorings”, vairums iedzīvotāju, kuri līdz šim ir pieteikuši kādu valsts vai pašvaldības iestāžu pakalpojumu, nākotnē tos vēlētos pieteikt neklātienē – elektroniski. No 26% 2017. gadā uz 17% 2019. gadā ir samazinājies iedzīvotāju skaits, kuri valsts vai pašvaldību pakalpojumus vēlētos pieteikt klātienē. Kopumā iedzīvotāji, kuri pieteikuši valsts un pašvaldību pakalpojumus, ir apmierināti ar iespēju tos pieteikt elektroniski. Laika ietaupījums turpina būt svarīgs iemesls pakalpojumu pieteikšanai elektroniski. Visbiežāk iedzīvotājus no elektroniskās pakalpojumu pieteikšanas attur nepietiekamas zināšanas un datorprasmes.

VARAM akcijas īstenošanas laikā vēlas iedrošināt iedzīvotājus izmantot e-vides sniegtās iespējas, kā arī informēt par e-pakalpojumu izmantošanas priekšrocībām un ieguvumiem. Akcijas norisē būtiska loma ir valsts un pašvaldību iestādēm (tajā skaitā - arī bibliotēkām), kas ikdienā apkalpo un konsultē iedzīvotājus un uzņēmējus.

Avots: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas

 

Nodrošinājuma valsts aģentūra aicina arī savus klientus izmantot elektronisku iesniegumu pieņemšanu portālā Latvija.lv. Atbilstoši Iesniegumu likumam, var rakstīt iesniegumu valsts portālā Latvija.lv vai arī izmantot Oficiālo elektronisko adrešu sistēmu.

Piesakot valsts un pašvaldību iestāžu pakalpojumus elektroniski, Jūs varat ietaupīt laiku un atrisināt dažādas dzīves situācijas neklātienē, tādā veidā arī rūpēties par dabu – taupīt papīru un samazināt atkritumu daudzumu. Būsim apdomīgi un atbildīgi!

Valsts materiālo rezervju nodaļas vadītājai Ilzei Rudzītei pasniegts apbalvojums „Par ieguldījumu”

Atzīmējot Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) 10 gadu jubileju, šā gada 12. septembrī Nodrošinājuma valsts aģentūras (NVA) pārstāvei, Valsts materiālo rezervju nodaļas vadītājai Ilzei Rudzītei NMPD direktore Liene Cipule pasniedza apbalvojumu „Par ieguldījumu”.

Apbalvojums ir par personīgo ieguldījumu un starpinstitūcijas sadarbības veicināšanu, sniedzot atbalstu valsts dienesta materiālo rezervju atbildīgajiem glabātājiem. I. Rudzīte jau vairāku gadu garumā ir sniegusi nozīmīgu atbalstu dienestam valsts materiālo medicīnisko rezervju glabāšanas funkcijas īstenošanā. Savukārt, NMPD saņēma NVA „Pateicību” par sadarbību un atbalstu NVA noteikto funkciju un uzdevumu realizēšanā, bet NMPD direktorei L. Cipulei piešķirts apbalvojums „Jubilejas goda zīme „Nodrošinājuma valsts aģentūrai 10””.

 

Seminārs par aktualitātēm publisko iepirkumu jomā

2019.gada 11.septembrī Nodrošinājuma valsts aģentūrā notika seminārs par aktualitātēm publisko iepirkumu jomā. Semināru vadīja Nodrošinājuma valsts aģentūras Administratīvi-juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Iepirkumu un realizācijas nodaļas vadītāja Inga Ābrāma.

Nodrošinājuma valsts aģentūrā vairāk kā puse no visām rīkotajām iepirkuma procedūrām ir rīkots kā atklāts konkurss, tāpēc semināra laikā tā dalībnieki tika iepazīstināti ar citu Publisko iepirkumu likuma 8. panta pirmajā daļā noteikto iepirkuma metožu piemērošanu, norises kārtību un termiņiem. Vienlaikus tika akcentēts arī tehniskās specifikācijas sagatavošanas detalizācijas līmenis katrā no iepirkuma procedūrām.

Atklātas Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu iecirkņa atjaunotās telpas Sarkandaugavā

Pēc Rīgas domes (RD) Īpašuma departamenta pasūtījuma tika atjaunotas Valsts policijas (VP) Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu iecirkņa trešā stāva telpas Sarkandaugavā.

Šā gada  6. septembrī RD priekšsēdētājs Oļegs Burovs, RD Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas priekšsēdētāju Dainis Turlais un VP priekšnieks Ints Ķuzis atklāja VP Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu iecirkņa atjaunotās trešā stāva telpas Allažu ielā 2, Rīgā.

Atklāšanas pasākumā piedalījās arī Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs un  Nodrošinājuma valsts aģentūras direktors Ēriks Ivanovs.

Telpu būvdarbus pēc RD Īpašuma departamenta pasūtījuma veica SIA „Laguta”, un tas pašvaldībai izmaksāja vairāk nekā 260 tūkstošus eiro. Papildus vispārceltnieciskajiem darbiem un inženiertīklu nomaiņai telpās veikta arī vēsturisko koka logu nomaiņa pret jauniem, pēc formas identiskiem, koka pakešu logiem.

 

 

Valsts ēka Piebalgas ielā 89, Cēsīs, pēc energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem tika pieņemta ekspluatācijā

Nodrošinājuma valsts aģentūra ir pabeigusi valsts ēkas Piebalgas ielā 89, Cēsīs, energoefektivitātes paaugstināšanas un nepieciešamos ēkas atjaunošanas darbus. Šā gada 30. augustā Cēsu novada Būvvaldes komisija novērtēja veiktos būvdarbus un ēku pieņēma ekspluatācijā.

 

 

Ēkas atjaunošanas darbi tika veikti Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2.pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas projekta Nr.4.2.1.2/17/I/030 “Paaugstināt valsts ēkas Piebalgas ielā 89, Cēsīs, Cēsu novadā, energoefektivitāti” ietvaros.

Projekta Nr.4.2.1.2/17/I/030 “Paaugstināt valsts ēkas Piebalgas ielā 89, Cēsīs, Cēsu novadā, energoefektivitāti” ietvaros tika veiktas energoefektivitātes pasākumu kompleksas aktivitātes: fasādes sienu siltināšana, ēkas cokola siltināšana, bēniņu pārseguma siltināšana, jumta pārseguma siltināšana, logu nomaiņa pret jauniem energoefektīviem logiem, veco koka un metāla ieejas mezglu nomaiņa pret blīvām ārdurvīm, ēkas aizsargapmales atjaunošana, pieslēguma elementu atjaunošana, apkures sistēmas atjaunošana.

Ēkas atjaunošanas darbus veica SIA “BAZALTS”, reģistrācijas numurs 44103000378,  būvuzraudzību nodrošināja SIA “Būvalts”, reģistrācijas numurs 50003193081, un autoruzraudzību - SIA “Grand Eko”, reģistrācijas numurs 40103410373. Ēkas atjaunošanas darbi tika uzsākti 2018. gada augustā. Atjaunotajā ēkā atrodas Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Cēsu iecirknis.

Pēc veiktajiem energoefektivitātes paaugstināšanas darbiem uzlabosies ēkas siltumnoturība un tiks pozitīvi ietekmēta energoresursu efektīva izmantošana, uzlabosies Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Cēsu iecirkņa amatpersonu, darbinieku darba apstākļi, kā arī tika uzlabots ēkas ārējais izskats un palielināts tās kalpošanas laiks.

Nodrošinājuma valsts aģentūra izsaka pateicību Cēsu novada Būvvaldes pārstāvjiem par izrādīto atsaucību un pretimnākšanu būvdarbu laikā. Īpašs paldies Cēsu Būvvaldes vadītājai Irēnai Suipei un būvinspektoram Uģim Dančauskim.

 

Nodrošinājuma valsts aģentūra veic renovācijas darbus higiēnas telpās Valsts policijas autobāzē, Vestienas ielā 4, Rīgā

Izmantojot būvniecības uzņēmuma SIA”FF” pakalpojumus, tika veikti atjaunošanas būvdarbi sanitārajos mezglos Valsts policijas autobāzes administratīvās ēkas 1. un 3.stāvā Vestienas ielā 4, Rīgā. Renovācijas darbu laikā tika veikti tehniskie un funkcionālie uzlabojumi, bojātie materiāli un elementi tika nomainīti, nodrošināts atbilstošs un ērts apgaismojums.

Saskaņā ar noslēgto līgumu, komersantam bija pienākums paveikt darbus astoņu nedēļu laikā. Neskatoties uz to, ka remontdarbu laikā nācās sastapties ar grūtībām, kas bieži vien rodas, strādājot vecajās ēkās, kurās ilgstoši nav veikts remonts, – problēmas ar ūdensvadiem, caurulēm, noplūdēm u.c. – darbi tika veikti kvalitatīvi un tika pabeigti, ievērojot noteiktos termiņus. Būtisku palīdzību daudzu jautājumu risināšanā komersantam sniedza Nodrošinājuma valsts aģentūras darbinieki.

Atjaunošanas būvdarbu sanitārajos mezglos kopējās izmaksas sastāda 41558.03 EUR ar PVN.

Valsts policijas kausa izcīņa 2019

Lai veicinātu sadarbību starp Valsts policijas struktūrvienībām un citām sadarbības iestādēm, šā gada 23. augustā Babītes sporta kompleksā notika Valsts policijas komandu kausa izcīņa.
Nodrošinājuma valsts aģentūru šajās sacensībās pārstāvēja Elza Seržante, Baiba Ģelze, Guntis Ratnieks, Edgars Plass un Juris Pauliņš, komanda kopvērtējumā ieguva 10. vietu.

Sacensību programmā bija skriešana bruņu vestē, šaušana ar lāzerpistoli, basketbola soda metieni, soda sitieni futbolā, smaguma pārvietošana un peldēšana. Sacensībām pieteicās 14 komandas. Vienas komandas sastāvā bija 5 dalībnieki (3 vīrieši un 2 sievietes), kuriem bija jāpiedalās visos sacensībās pārstāvētos sporta veidos. Komandu kausu 2019 izcīnīja Valsts robežsardzes komanda.