Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Jaunumi

Pasākumi Covid-19 izplatības ierobežošanai

Lai ierobežotu koronavīrusa Covid-19 izplatību, telpu uzkopšana tiek nodrošināta Aģentūrai pieejamo finanšu līdzekļu un līgumos noteiktajā apjomā, izmantojot dezinfekcijas līdzekļus.

Lielākajā daļā Nodrošinājums valsts aģentūras (turpmāk – Aģentūra) pārvaldīšanā esošo ēku telpu uzkopšanu nodrošina uzņēmumi, ar ko Aģentūrai iepirkuma procedūru rezultātā ir noslēgti pakalpojuma līgumi. Lai ierobežotu koronavīrusa Covid-19 izplatību, telpu uzkopšana tiek nodrošināta Aģentūrai pieejamo finanšu līdzekļu un līgumos noteiktajā apjomā, izmantojot dezinfekcijas līdzekļus. Tāpat ēku daļās un telpās, kurās notiek apmeklētāju pieņemšana, tiek nodrošināta horizontālo virsmu, t.sk. kāpņu margu un durvju rokturu dezinfekcija. Vienlaikus ēkās apmeklētājiem redzamā vietā ir izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi un informācija par pasākumiem Covid-19 izplatības mazināšanai. Roku un virsmu dezinfekcijas līdzekļi ēkās ir izvietoti arī nodarbināto lietošanai. Lai nodrošinātu Slimību profilakses un kontroles centra ieteikumu izpildi, tiek kontrolēts, lai sanitārajās telpās būtu pieejamas ziepes roku mazgāšanai tekošā ūdenī.

Ievērojot to, ka valstī tiek ieviesti arvien plašāki pasākumi un stingrāki ierobežojumi Covid-19 uzliesmojuma izplatības ierobežošanai, Aģentūra sadarbībā ar uzkopšanas pakalpojumu sniedzējiem ir pārstrādājusi uzkopšanas programmas, palielinot telpu uzkopšanas un dezinfekcijas pasākumu intensitāti, ir apzinātas pakalpojumu sniedzēju iespējas nodrošināt šādu pakalpojumu apjomu. Jau šonedēļ visās Aģentūras pārvaldīšanā esošajās ēkās telpu uzkopšana tiek nodrošināta katru darba dienu, izmantojot dezinfekcijas līdzekļus, un katru darba dienu tiek veikta arī visu horizontālo virsmu, kurām bieži pieskaras cilvēki, piemēram, kāpņu margu, durvju rokturu, lifta pogu utt. dezinfekcija.

Telpu uzkopšanas pakalpojuma sniedzēju rēķinu apmaksai Aģentūra lūgs papildus piešķirt nepieciešamos līdzekļus no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.14. apakšpunktu.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Natālija Rateniece

Nodrošinājuma valsts aģentūras

direktora vietniece,

Īpašumu, bruņojuma un materiālo

rezervju departamenta vadītāja

 

Uzsākti būvdarbi Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas ēkā

Nodrošinājuma valsts aģentūra ir uzsākusi būvdarbus energoefektivitātes paaugstināšanas un ēkas atjaunošanas pasākumus administratīvā ēkā Ķengaraga ielā 3-1, Rīgā, kur atrodas Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža (UCAK).

Projekts Nr.4.2.1.2/18/I/013 “Paaugstināt valsts ēkas Ķengaraga ielā 3, k-1, Rīgā, energoefektivitāti” tiks īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” ietvaros.

Pēc projekta īstenošanas uzlabosies administratīvās ēkas siltumnoturība un tiks pozitīvi ietekmēta energoresursu efektīva izmantošana, uzlabosies ēkas lietotāju darba apstākļi, uzlabots ēkas ārējais izskats, palielināts tās kalpošanas laiks, un ēka labi iekļausies kopainā, palielinot ēku nozīmi publiskajā telpā. 

Iznīcināšanai nodotie spirtu saturošie šķidrumi tiks pārstrādāti par dezinfekcijas līdzekļiem

Nodrošinājuma valsts aģentūrā glabāšanā un iznīcināšanai nodotie spirtu saturošie šķidrumi tiks pārstrādāti par dezinfekcijas līdzekļiem un nodoti iekšlietu dienestiem.

19.martā valdība atbalstīja Iekšlietu ministrijas (IeM) iniciatīvu koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 izplatības mazināšanai izmantot konfiscētos spirtu saturošos šķidrumus. Šķidrumi tika pētīti, lai pārliecinātos par to nekaitīgumu veselībai.

25.martā 3112,5 kg konfiscētā spirtu saturošā šķidruma tika piegādātas uzņēmumam “Madara Cosmetics”, kas sadarbībā ar SIA “L.Ē.V.” bez maksas pārstrādās to par virsmu dezinfekcijas līdzekli. Izsniegtie šķidrumi tiks izmantoti automašīnu, īslaicīgo aizturēšanas izolatoru, galda, grīdu un citu virsmu dezinfekcijai.

 

Nodrošinājuma valsts aģentūra šobrīd veic darbības savas kompetences ietvaros – visās Iekšlietu ministrijas valdījumā esošajās ēkās tiek veikta dezinfekcija, nepieciešamības gadījumos, piemēram, īslaicīgās aizturēšanas telpās, pastiprināti. Šajā situācijā praktiski nav iespējams iegādāties individuālās aizsardzības līdzekļus (IAL) un dezinfekcijas līdzekļus. Vietās, kur tie vēl ir pieejami,  tos tirgo par ļoti augstām cenām.

 

Foto: IeM

Tiek pārtraukta iesniegumu par administratīvo pārkāpumu lietās izņemtās mantas un kriminālprocesos lietisko pierādījumu un arestētas mantas atdošanu pieņemšana klātienē

Sakarā ar ārkārtas situāciju valstī Nodrošinājuma valsts aģentūra ir pārtraukusi iesniegumu par par administratīvo pārkāpumu lietās izņemtās mantas un kriminālprocesos lietisko pierādījumu un arestētas mantas atdošanu pieņemšanu klātienē līdz 2020.gada 14.aprīlim.

Iesniegumi tiek pieņemti elektroniski, izmantojot e-pastu kanceleja@agentura.iem.gov.lv, un vietnē www.latvija.lv.

 

Iesniegumā minēto mantu administratīvā pārkāpuma lietās būs iespējams saņemt trīs darba dienu laikā, par to savlaicīgi tiks paziņots telefoniski (vai ar e-pasta starpniecību, ja speciālists nevarēs klientu sazvanīt).

Iesniegumā minēto mantu krimināllietās būs iespējams saņemt piecu darba dienu laikā, par to savlaicīgi tiks paziņots telefoniski (vai ar e-pasta starpniecību, ja speciālists nevarēs klientu sazvanīt).

Lejuplādēt: Iesniegums par izņemtās mantas atdošanu

 

Konsultācijas pa tālr.26316748, 25617630, 67218639.

Tiek pārtraukta iesniegumu par izņemto transportlīdzekļu atdošanu pieņemšana klātienē!

Sakarā ar ārkārtas situāciju valstī Nodrošinājuma valsts aģentūra ir pārtraukusi klientu pieņemšanu klātienē Piedrujas ielā 20, Rīgā, līdz 2020.gada 14.aprīlim.

Iesniegumi tiek pieņemti elektroniski, izmantojot e-pastu kanceleja@agentura.iem.gov.lv, un vietnē www.latvija.lv.

Iesniegumā minēto transportlīdzekli būs iespējams saņemt trīs darba dienu laikā, par to savlaicīgi tiks paziņots telefoniski (vai ar e-pasta starpniecību, ja speciālists nevarēs klientu sazvanīt).

 

Lejuplādēt: Iesniegums par transportlīdzekļa atdošanu

 

Konsultācijas pa tālr.26669296, 67218649, 67218650.

Informācija sakarā ar ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī!

Ar drošu elektronisko parakstu parakstītus iesniegumus par transportlīdzekļa atdošanu aicinām sūtīt uz e-pastiem transports@agentura.iem.gov.lv un kanceleja@agentura.iem.gov.lv, kā arī izmantot pasta starpniecību pašrocīgi parakstītu iesniegumu nosūtīšanai.

Ņemot vērā situāciju valstī, arī mēs vēlamies rūpēties par savu un citu veselību, tādēļ, lai saņemtu izņemto transportlīdzekli (pēc atbildīgās institūcijas (tiesas, Valsts policijas) lēmuma par izņemtā transportlīdzekļa atdošanu), aicinām izmantot Vienoto valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu www.latvija.lv e-iesnieguma nosūtīšanai.

Kā to darīt?

Izņemtā transportlīdzekļa īpašnieks, turētājs, atbildīgās institūcijas lēmumā norādītā persona vai viņu pilnvarotā persona:

  • latvija.lv vietnē meklētājā ieraksta “Iesniegums iestādei”
  • Autentificējas sistēmā;

  • Iepazīstas ar norādīto informāciju;

  • Ieraksta meklētājā iestādi “Nodrošinājuma valsts aģentūra”, atzīmē to;

 

  • Aizpilda pieteikuma formu (pēc parauga), atzīmē iesnieguma veidu “Lūgums”, pievieno nepieciešamos dokumentus (Valsts policijas vai tiesas lēmums par transportlīdzekļa atdošanu, izziņa par soda nomaksu, maksājuma uzdevums par stāvlaukuma un evakuācijas apmaksu, pilnvara) skenētā veidā vai attēlus; 

  •  Obligāti norāda kontaktinformāciju (gan e-pasts, gan tālruņa nr.)!!!
  • Spiež “Tālāk”, iesniedz dokumentu.

 

Konsultācijas var saņemt:

Izņemto lietu un piedziņas pārvaldē pa tālruņiem 67218649, 67218650, 67218651.

http://www.nva.iem.gov.lv/lat/iznemta-transportlidzekla-atdosana

Nodrošinājuma valsts aģentūra veic izņemtās mantas un lietisko pierādījumu iznīcināšanu

Ceturtdien un piektdien, 12. un 13. martā SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligonā „Getliņi” (Rumbula, Stopiņu novads) Nodrošinājuma valsts aģentūra sadarbībā ar komersantu veica izņemtās mantas iznīcināšanas divās administratīvā pārkāpuma lietās un piecos kriminālprocesos.

Kopumā tika iznīcināti 12 iepakojumi, 41 palete, 6 kartona iepakojumi un 2252 paciņas ar dažādu marku cigaretēm.

 

Paziņojumi par izņemto mantu iznīcināšanu

 

VUGD Alūksnes daļas depo būvniecības projekta pabeigšana

Trešdien, 11. martā, Alūksnē svinīgi atklāts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Vidzemes reģiona brigādes Alūksnes daļas jaunais garāžu bloks, kas ir Nodrošinājuma valsts aģentūras pārvaldīšanā esošs Iekšlietu ministrijas nekustamais īpašums.

Svinīgajā atklāšanā piedalījās Amerikas Savienoto Valstu vēstnieks Latvijā Džons Leslijs Kārvails, Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Signe Bole, VUGD priekšnieka vietnieks ģenerālis Intars Zitāns, Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis, Nodrošinājuma valsts aģentūras direktors Ēriks Ivanovs un ASV armijas Inženieru korpusa pārstāvji. 

 

Šis ir jau četrpadsmitais VUGD depo atjaunošanas projekts Latvijā, kuru īstenojuši ASV vēstniecības Aizsardzības sadarbības birojs, ASV armijas Inženieru korpuss un VUGD.

 

Projektu realizēja ASV vēstniecības Aizsardzības sadarbības birojs sadarbībā ar VUGD un ASV armijas Inženieru korpusu. Finansējums vairāk nekā 515 000 ASV dolāru apmērā tika nodrošināts ASV Bruņoto spēku Virspavēlniecības Eiropā Civilās sadarbības programmas ietvaros.  Būvdarbus veica Latvijas būvniecības uzņēmums SIA „RCI Gulbene”. Nodrošinājuma valsts aģentūra ēkas atjaunošanas darbu laikā nodrošināja būvuzraudzību.

 

Projekta ietvaros tika demontēta esošā neizmantotā ēkas daļa, uzbūvēta jauna VUGD operatīvā transporta garāža (ar novietni trim operatīvajiem transportlīdzekļiem) ar automātiskajām durvīm un nobruģēta piebraucamā daļa pie ēkas. Veiktie uzlabojumi  turpmāk palīdzēs samazināt reaģēšanas laiku uz ārkārtas zvaniem.

 

Foto: VUGD

Pakalpojumu uzskaite 2019. gadā

Ir apkopota un publicēta pakalpojumu uzskaite par 2019. gadā sniegtajiem pakalpojumiem.

 

Pakalpojums

Pieteikumu skaits

Izmantotie sakaru kanāli

Kavējumu skaits

Sūdzību skaits

Telpu izmantošana

1019

Klātienē - 741;
Elektroniski - 40;
Pa telefonu - 228;
Pa pastu - 10.

 0

0

Izņemtā transportlīdzekļa realizācija

 39

Pa faksu;
klātienē;
elektroniski.

 0

 0

Izņemtā transportlīdzekļa realizācija utilizācijai

 343

Pa faksu;
klātienē;
elektroniski.

 0

 0

Izņemtās mantas realizācija

 64

Pa faksu;
klātienē;
elektroniski.

 0

 0

Ieroču, munīcijas un speciālo līdzekļu iznīcināšana

 97

Pa pastu vai ar kurjeru (ierobežota pieejamība).

 0

 0

Izņemtā transportlīdzekļa atdošana

3512

 Klātienē.

 0

 0

Atteikšanās no izņemtā transportlīdzekļa

159 

 Klātienē;
 pa pastu.

 0

 0

Izņemtās mantas atdošana

 288

 Klātienē.

 0

 0

 

Pakalpojumu uzskaite

 

Nodrošinājuma valsts aģentūra veic izņemtās mantas un lietisko pierādījumu iznīcināšanu

Ceturtdien, 5. martā SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligonā „Getliņi” (Rumbula, Stopiņu novads) Nodrošinājuma valsts aģentūra sadarbībā ar komersantu veica izņemtās mantas iznīcināšanas astoņās administratīvā pārkāpuma lietās un trīs kriminālprocesos.

Kopumā tika iznicināti 10 kartona iepakojumi, 1 kaste (6180 cigaretes), 4 maisi (1376 cigaretes), 114 paciņas ar cigaretēm un cigaretes uz 10 paletēm (4023740 cigaretes). Iznīcināto cigarešu markas: „Premjer”, „NZ Gold”, „NZ” , „PRINCE”, „Jin Ling”, „Marlboro”, „Richman”.

 

Paziņojumi par izņemto mantu iznīcināšanu