Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Aģentūras nolikums, reglaments un struktūra

NVA nolikums

NVA reglaments

Aģentūras struktūra atbilstoši 2019.gada 20.augusta reglamentam Nr. 1/2019:

NVA struktūras shēma 

Aģentūras struktūrvienību reorganizācija atbilstoši šai struktūrai tiek veikta saskaņā ar aģentūras direktora izdotu rīkojumu līdz 2020.gada 1.janvārim.
Līdz aģentūras struktūrvienību reorganizācijai, struktūrvienības turpina veikt uzdevumus atbilstoši aģentūras 2016.gada 26.jūlija reglamentam Nr.2/2016 “Nodrošinājuma valsts aģentūras reglaments”’.

Aģentūras struktūra atbilstoši 2016.gada 26.jūlija reglamentam Nr. 2/2016
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.05.2017. reglamentu Nr.2/2017):

NVA struktūrshēma

 

Informācija aktualizēta 22.08.2019.