Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Aģentūras nolikums, reglaments un struktūra

NVA nolikums

NVA reglaments

Aģentūras struktūra atbilstoši 2019.gada 20.augusta reglamentam Nr. 1/2019:

NVA struktūras shēma 

 

 

Informācija aktualizēta 13.01.2019.