Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Pakalpojumu uzskaite 2018.gadā

Pakalpojums

Pieteikumu skaits

Izmantotie sakaru kanāli

Kavējumu skaits

Sūdzību skaits

Telpu izmantošana

 948 Klātienē;
pa telefonu;
pa pastu.
 0  1 (anonīma)

Izņemtā transportlīdzekļa realizācija

35 realizācijas;

214 pieteikumi.

Pa faksu - 3;
kllātienē - 6;
elektroniski - 205.

 0  1

Izņemtā transportlīdzekļa realizācija utilizācijai

 91 realizācija;

500 pieteikumi.

Pa faksu - 9;
klātienē - 1;
elektroniski - 490.

 8  0

Izņemtās mantas realizācija

303 realizācijas;

132 pieteikumi.

Pa faksu - 4;
klātienē - 6;
elektroniski - 122.

 1  1

Ieroču, munīcijas un speciālo līdzekļu iznīcināšana

 131 Pa pastu vai ar kurjeru (ierobežota pieejamība).  0  0

Izņemtā transportlīdzekļa atdošana

 3848  Klātienē.  0  0

Atteikšanās no izņemtā transportlīdzekļa

 166 Klātienē 148;
pa pastu 18.
 0  0

Izņemtās mantas atdošana

 332  Klātienē.  0  0