Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Viegli lasīt

Nodrošinājuma valsts aģentūra ir valsts iestāde, kas pakļauta iekšlietu ministram.
Tā ir izveidota 2009.gada 1.jūlijā.

Kopš 2013.gada 25.marta Nodrošinājuma valsts aģentūras direktors ir Ēriks Ivanovs.

 

Ko dara Nodrošinājuma valsts aģentūra?

Nekustamo īpašumu pārvaldīšana

Rūpējas, lai policisti, robežsargi, ugunsdzēsēji un citas valsts iekšējās drošības iestādes var strādāt siltās un kārtīgās telpās.

Būvniecības organizēšana

Gādā, lai Latvijā tiktu būvēti jauni ugunsdzēsēju depo un citas iekšlietu iestādēm svarīgas būves.

Iepirkumu veikšana

Sagādā policistiem, robežsargiem un ugunsdzēsējiem vajadzīgās lietas.

Rīcība ar izņemto mantu

Uzglabā aizturētās dzērājšoferu automašīnas, kontrabandas preces un citas mantas. Pēc soda un izdevumu nomaksas tās atdod īpašniekam. Bet, ja nevar atdot, tad pārdod vai iznīcina.

Valsts materiālo rezervju pārvaldīšana

Gādā, lai valstī būtu rezerves materiāli un aprīkojums ārkārtas gadījumiem.

Bruņojuma iegāde

Pērk jaunus ieročus, lai policisti un robežsargi varētu droši stāties pretī noziedzniekiem.

 

Šī lapa nav oficiāls dokuments, bet sniedz vienkāršotu ieskatu Nodrošinājuma valsts aģentūras darbībā viegli uztveramā valodā
(atbilstoši Ministru kabineta 25.09.2018. noteikumu Nr.611 19.10. apakšpunktam).