Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Nodrošinājuma valsts aģentūra

Reģ.Nr. LV 90009112024

Adrese: Čiekurkalna 1.līnija 1, k-2, Rīga, LV-1026

Tālruņi: 67829084, 67829079
Fakss: 67829082

Norēķini (pamatkonts): 
Valsts kase, kods: TRELLV22
Konts: LV28TREL2140651016000

Norēķinu rekvizīti izdevumu samaksai saistībā ar izņemtā transportlīdzekļa nodošanu glabāšanā un/vai glabāšanu līdz dienai, kad persona saņem izņemto transportlīdzekli:
Valsts kase, kods: TRELLV22
Konts: LV86TREL2140651020000
Apmaksas dokumentā obligāti norādīt administratīvā pārkāpuma lietas numuru, izņemtā transportlīdzekļa marku, valsts reģistrācijas numuru un klasifikācijas kodu EKK 21499.

E-pasts elektroniskajiem dokumentiem, rēķiniem un citai oficiālai sarakstei: kanceleja@agentura.iem.gov.lv

E-pasts sarakstei jautājumos par administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem, kā arī kriminālprocesā izņemtajiem lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, tai skaitā transportlīdzekļiem: lietas@agentura.iem.gov.lv

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus!

Struktūrvienību kontaktinformācija