Lapas karte Sazināties ar administratoru
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Rekvizīti:

Nodrošinājuma valsts aģentūra
Reģ.Nr. LV 90009112024
Adrese: Čiekurkalna 1.līnija 1, k-2, Rīga, LV-1026

Norēķini: Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konts: LV28TREL2140651016000

Tālruņi: 67829084, 67829079
Fakss: 67829082

E-pasts elektroniskajiem dokumentiem, rēķiniem un citai oficiālai sarakstei: mail

E-pasts sarakstei jautājumos par administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem, kā arī kriminālprocesā izņemtajiem lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, tai skaitā transportlīdzekļiem: mail

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus!