Tāmes

Tāmes 2020.gadam var apskatīt Valsts kases interneta vietnē:

https://www.kase.gov.lv/parskati-un-tames/valsts-budzeta-tames

izvēloties Iekšlietu ministriju un Nodrošinājuma valsts aģentūru.