Klientu apkalpošana klātienē notiek tikai ar derīgu sertifikātu vakcinācijai pret Covid-19 vai arī derīga negatīva testa uzrādīšanas. Pārējos klientus lūdzam izmantot iespēju izmantot e-pakalpojumu iespējas valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv.

Aicinām ievērot nepieciešamos piesardzības pasākumus un būt atbildīgiem apmeklējot klientu apkalpošanas centrus!

Kārtību, kādā administratīvā pārkāpuma lietā ceļu satiksmē izņemto transportlīdzekli atdod tā īpašniekam, turētājam, atbildīgās institūcijas lēmumā norādītajai personai vai viņu pilnvarotajai personai, nosaka Ministru kabineta 2020.gada 30.jūnija noteikumi Nr.413 Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem.

Lai saņemtu izņemto transportlīdzekli,

pēc atbildīgās institūcijas (tiesas, Valsts policijas) lēmuma par izņemtā transportlīdzekļa atdošanu pieņemšanas,

izņemtā transportlīdzekļa īpašnieks, turētājs, atbildīgās institūcijas lēmumā norādītā persona vai viņu pilnvarotā persona:

 1. darba laikā (Apmeklētāju pieņemšanas laiks darba dienās: no plkst. 8:00 līdz plkst. 11:30 un no 12:30 līdz 16:00. Pirmssvētku dienās darba laiks saīsināts līdz 14:00!) vēršas Nodrošinājuma valsts aģentūras Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu un piedziņas pārvaldē Piedrujas ielā 20, Rīgā (vai izņemtā transportlīdzekļa glabāšanas vietā (sk. informāciju par stāvlaukumiem zemāk), ja izņemtais transportlīdzeklis glabājas ārpus Rīgas), un
 2. iesniedz iesniegumu par izņemtā transportlīdzekļa atdošanu (iesnieguma veidlapa), kuram pievieno lēmuma par izņemtā transportlīdzekļa atdošanu kopiju vai norakstu;
 3. ja iesniegumu par izņemtā transportlīdzekļa atdošanu iesniedz izņemtā transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītais turētājs, kas nav izņemtā transportlīdzekļa īpašnieks, vai transportlīdzeklis reģistrēts ārpus Latvijas, tad uzrāda arī transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību;
 4. ja iesniegumu par izņemtā transportlīdzekļa atdošanu iesniedz cita īpašnieka pilnvarotā persona, tad tā pievieno arī atbilstoši noformētu pilnvaru.
 5. Iesnieguma iesniedzējs un izņemtā transportlīdzekļa saņēmējs uzrāda personu apliecinošu dokumentu.
 6. Pēc tam, kad saņemts iesniegums par izņemtā transportlīdzekļa atdošanu, aģentūra triju darbdienu laikā atdod izņemto transportlīdzekli personai vai informē personu par nepieciešamību novērst konstatētos trūkumus.

Ja persona izņemto transportlīdzekli nepārņem mēneša laikā no dienas, kad stājies spēkā lēmums par transportlīdzekļa atdošanu, aģentūra to realizē vai iznīcina

Izņemtā transportlīdzekļa īpašniekam ir tiesības atteikties no atdodamā izņemtā transportlīdzekļa,

vēršoties ar iesniegumu par atteikšanos saņemt tam atdodamo izņemto transportlīdzekli (iesnieguma veidlapa) klātienē, nosūtot iesniegumu pa pastu, iesniedzot iesniegumu elektroniski (parakstot to ar drošu elektronisko parakstu), kā arī iesniedzot iesniegumu, izmantojot oficiālo elektronisko adresi.

Konsultācijas var saņemt:

Izņemto lietu pārvaldē, Piedrujas ielā 20, Rīgā, klātienē vai pa tālruni 26669296, kā arī transportlīdzekļu glabāšanas vietās:  

Rīgā:

 • Rājumsila ielā 3 (agrāk Krustpils ielā 63A), Rīgā, tālr. 26310839;
 • Piedrujas ielā 20, Rīgā, tālr. 26669296;

Vidzemē:

 • Eduarda Lācera ielā 7, Valmierā, tālr. 25609918;
 • Avotu ielā 8, Madonā, tālr. 22470250, 25608386;

Latgalē:

 • Liepājas ielā 2B, Ludzā, tālr. 67219015, 20374288;

Kurzemē:

 • Jelgavas ielā 65, Kuldīgā, tālr. 28665519 (apkalpo SIA "Koblenz Drošība").

Skatīt stāvlaukumu kontaktinformāciju un atrašanās vietas kartē

Personas datu aizsardzības nolūkā aģentūra pa tālruni nesniedz informāciju par tās glabāšanā esošajiem izņemtajiem transportlīdzekļiem!

Stāvlaukumu kontaktinformācija un atrašanās vietas kartē