Paplašinātā meklēšana
Statuss:
Īstenošanā
Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020.gada programmas ietvaros 2020. gada 2. novembrī starp Nodrošinājuma valsts aģentūru un Iekšlietu ministriju ir noslēgta vienošanās Nr.NVA/PMIF/2020/3 par projekta Nr.NVA/PMIF/2020/3 “…
Statuss:
Īstenošanā
Projekta mērķis: Nodrošināt kopējā Nacionālā situācijas attēla izveidi modernizējot esošo sauszemes robežas radio releju telekomunikāciju tīklu. Projekta īstenotājs: Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs Sadarbības partneris: …
Statuss:
Īstenošanā
Pamatojoties uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020.gada programmas 2019. gada 19. decembra vienošanos Nr.PMLP/PMIF/2019/7 par projekta Nr.PMLP/PMIF/2019/7 “Atbalsta pasākumi personu, kurām nepieciešama starptautiskā…
Statuss:
Īstenošanā
Nodrošinājuma valsts aģentūrā ir uzsākts Iekšējās drošības fonda 2014. – 2020.gada nacionālās programmas projekts Nr.VUGD/IDF/2018/5 “Sagatavošanas pasākumu veikšana CBRNE un cilvēku izraisīto katastrofu glābšanas darbu mācību poligona…
Statuss:
Īstenošanā
18.04.2019.
Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes…
Statuss:
Noslēdzies
06.08.2018.
Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes…
Statuss:
Noslēdzies
03.08.2018.
Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes…