Aģentūra īsteno šādas funkcijas:

  • nodrošināt Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu darbību nekustamo īpašumu un publisko iepirkumu jomā;
  • veikt normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu un administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem;
  • veikt normatīvajos aktos noteiktās darbības ar ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.