Aģentūra informē, ka no 2020.gada 12.februāra Aģentūrā mainījās Aģentūras apsaimniekošanā esošajos objektos konstatēto defektu pieteikšanas kārtība. Turpmāk defektus (incidentus) jāpiesaka Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Pakalpojumu dienestam:

 

Savukārt par konstatētajiem defektiem nekustamajos īpašumos, kurus apsaimnieko VAS ”Valsts nekustamie īpašumi”, lūdzam sazināties ar VAS VNĪ atbalsta dienestu pa e-pastu atbalsts@vni.lv vai tālruni 80002000. Tas it īpaši attiecas uz sekojošiem objektiem:

  • Čiekurkalna 1.līnija 1 un Gaujas iela 15, Rīga

  • Matīsa iela 9 un 11, Rīga

  • Rūdolfa iela 5, Rīga

  • Kr.Valdemāra iela 1A, Rīga

  • Robežkontroles punkti: Silene, Pātarnieki, Grebņeva, Terehova, Vientuļi

  • A.Pumpura iela 105B, Daugavpils

  • 18.novembra iela 39 un 39B, Daugavpils

  • Daugavpils cietokšņa komplekss
     

Atgādinām, ka defekts ir neplānota, pēkšņa, ārkārtas vai avārijas situācija, kas prasa steidzamu vai nekavējošu reakciju (lokalizāciju, novēršanu) utt. Piemēram, telpas kosmētiskais remonts nav defekts, šādi darbi ir plānojami un piesakāmi vispārējā kārtībā kā priekšlikumi nākamā gada būvju atjaunošanas, pārbūves, restaurācijas un nojaukšanas darbu plānam.

 

Informācija aktualizēta 22.09.2020.