Nr.p/k

Iepirkuma priekšmets

Iepirkuma metode

Paredzamais iepirkuma izsludinašanas datums

1

Garāžas būvniecība Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta transportlīdzekļu izvietošanai Rīgas ielā 4A, Ogrē

atklāts konkurss

2020. gada februāris

2

Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi četrās ēkās Rīgā, Ezermalas ielā 8A, Ezermalas 10, Ezermalas 10B un Ezermalas 10C

atklāts konkurss

2020. gada februāris

3

Remontdarbu veikšana aģentūras valdījumā esošajos objektos, noslēdzot vispārīgo vienošanos uz diviem gadiem

atklāts konkurss

2020. gada februāris

4

Darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumu saņemšana uz diviem gadiem

konkursa procedūra ar sarunām

2020. gada februāris

5

Degvielas iegāde kuģošanas līdzekļiem Grieķijā uz vienu gadu

atklāts konkurss

2020. gada februāris

6

Transportlīdzekļu riepu piegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz diviem gadiem

atklāts konkurss

2020.gada februāris

7

Transportlīdzekļu akumulatoru  piegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz diviem gadiem

atklāts konkurss

2020. gada februāris

8

Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu ekspluatācijā esošo transportlīdzekļu diagnostikas un remonta pakalpojumu saņemšana uz diviem gadiem

atklāts konkurss

2020. gada februāris

9

Robežzīmju nomaiņa uz Latvijas Republikas robežas ar Igaunijas Republiku divu gadu laikā

atklāts konkurss

2020. gada februāris

10

Specapģērba iegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām

atklāts konkurss

2020. gada februāris

11

Aģentūras stāvlaukumu asfaltēšana Piedrujas ielā 20 un Rājumsila ielā 3, Rīgā

atklāts konkurss

2020. gada marts

12

Būvuzraudzības nodrošināšana energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem četrās ēkās Rīgā, Ezermalas ielā 8A, Ezermalas 10, Ezermalas 10B un Ezermalas 10C

atklāts konkurss

2020. gada marts

13

Speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu ar aprīkojumu iegāde, noslēdzot vispārīgo vienošanos uz trīs gadiem

atklāts konkurss

2020. gada aprīlis

14

Dabasgāzes piegāde uz vienu gadu

konkursa procedūra ar sarunām

2020. gada maijs

15

Individuālo kameru piegāde uz četriem gadiem Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām 

atklāts konkurss

2020. gada maijs

16

Transportlīdzekļu piespiedu apstādināšanas līdzekļu iegāde Valsts policijas vajadzībām

atklāts konkurss

2020. gada jūnijs

17

Kurināmā (sagatavotas malkas, kokskaidu granuļu, ogļu) piegāde 2020./2021.gada apkures sezonai

atklāts konkurss

2020. gada jūnijs

18

Apkures katlu tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi, kā arī siltummezglu sagatavošanas apkures sezonai pakalpojumi uz diviem gadiem

atklāts konkurss

2020. gada jūnijs

19

Dažādu attīrīšanas iekārtu- dziļurbumu, dzeramā ūdens, kā arī fekālās un sadzīves kanalizācijas attīrīšanas iekārtu, tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi uz diviem gadiem

atklāts konkurss

2020. gada jūnijs

20

Saimniecības preču iegāde uz diviem gadiem aģentūras apsaimniekošanā esošo objektu uzturēšanai

atklāts konkurss

2020. gada jūlijs

21

Administratīvo pārkāpumu lietās izņemtās mantas un ar kriminālprocesu saistīto lietisko pierādījumu- pārtikas produktu, uzglabāšanas pakalpojumu saņemšana Nodrošinājuma valsts aģentūras vajadzībām uz trīs gadiem

atklāts konkurss

2020. gada jūlijs

22

Transportlīdzekļu pārvietošanas, glabāšanas un izsniegšanas pakalpojumi uz diviem gadiem Nodrošinājuma valsts aģentūras un Valsts policijas vajadzībām

atklāts konkurss

2020. gada augusts

23

Biroja papīra  iegāde uz diviem gadiem

atklāts konkurss

2020. gada augusts

24

Ventilācijas sistēmu un kondicionieru tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi uz diviem gadiem

atklāts konkurss

2020. gada augusts

25

Administratīvo pārkāpumu lietās izņemtās mantas un ar krimināllietām saistīto lietisko pierādījumu- transportlīdzekļu, pārvietošanas, glabāšanas un izsniegšanas pakalpojumi uz diviem gadiem

atklāts konkurss

2020. gada augusts

26

Dokumentu rakstiskās tulkošanas nodrošināšana Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz diviem gadiem

atklāts konkurss

2020. gada septembris

27

Inženiertīklu remonta un avārijas seku likvidēšanas remontdarbi Nodrošinājuma valsts aģentūras valdījumā esošajos objektos uz diviem gadiem

atklāts konkurss

2020. gada oktobris

28

Dzīvnieku glabāšanas un izsniegšanas pakalpojumi uz trīs gadiem

atklāts konkurss

2020. gada oktobris

29

Transportlīdzekļu apdrošināšanas pakalpojumu saņemšana uz trīs gadiem

atklāts konkurss

2020. gada oktobris

30

Apsardzes signalizācijas iekārtu, ugunsgrēku atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, videonovērošanas sistēmu un piekļuves kontroles sistēmu tehniskās apkopes pakalpojumi uz diviem gadiem

atklāts konkurss

2020. gada novembris

31

Elektropreču, santehnikas un celtniecības materiālu un instrumentu piegāde Rīgas un Zemgales reģionā uz trīs gadiem

atklāts konkurss

2021. gada februāris