Nodrošinājuma valsts aģentūras (turpmāk – aģentūra) darbības stratēģija 2020.–2022. gadam  ir iestādes vadības dokuments, kurā noteiktas prioritātes, līdz 2022. gadam sasniedzamie mērķi, definēti darbības virzieni un veicamie uzdevumi, kas īstenojami pieejamā finansējuma ietvaros un aģentūras struktūrvienību, Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu un citu Stratēģijas izpildē iesaistīto institūciju savstarpējā sadarbībā.

Lejupielādēt PDF dokumentu: