Informācija presei Jaunumi
maksas pakalpojumu cenrāža attēls no likumi.lv

Otrdien, 18.jūnijā, Ministru kabineta (turpmāk – MK) sēdē tika apstiprinātas izmaiņas Iekšlietu ministrijas padotībā esošās Nodrošinājuma valsts aģentūras (turpmāk – aģentūra) maksas pakalpojumu cenrādī. Saskaņā ar MK 2012. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 839 "Nodrošinājuma valsts aģentūras nolikums" aģentūrai ir tiesības sniegt publiskos maksas pakalpojumus citām valsts un pašvaldību institūcijām un privātpersonām. Šobrīd aģentūras sniegto maksas pakalpojumu cenas nosaka MK 2021. gada 28. janvāra noteikumi Nr. 56 "Nodrošinājuma valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis", tomēr šo pakalpojumu izcenojumi vairs nesedz ar pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaksas.

Aģentūras sniegto maksas pakalpojumu izmaksas, kuras veido maksas pakalpojumu izcenojumu, ir būtiski palielinājušās, palielinoties nodarbināto atalgojumam, komunālo pakalpojumu (siltumenerģijas, elektroenerģijas, ūdensapgādes, sadzīves atkritumu izvešanas) cenām un ēku uzturēšanas izmaksām, tādējādi aģentūras sniegto maksas pakalpojumu izmaksas vairs neatbilst noteiktajām maksas pakalpojumu cenām. Jaunais maksas pakalpojuma cenrādis paredz cenu palielinājumu visiem aģentūras sniegtajiem maksas pakalpojumiem, vienlaikus saglabājot atlaides gandrīz visām iepriekšējā cenrādī minētajām klientu grupām. Jaunais aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis stāsies spēkā 2024. gada 1. jūlijā.

Pieejami telpu nomas pakalpojumi Rīgā, Pierīgā, Kurzemes reģionā un Latgales reģionā. Ir iespējams iznomāt sporta zāles, aktu zāles un dienesta viesnīcas. Maksas pakalpojumus var saņemt darbdienās, laikā no pulksten 8.00 līdz 16.30, izņemot gadījumus, ja tiek slēgts telpu izmantošanas līgums, kura termiņš nav mazāks par vienu nedēļu. Aģentūras maksas pakalpojumu cenrādī minēto pakalpojumu pieprasīšana ir iespējama klātienes un neklātienes veidā – elektroniski, pa telefonu un pa pastu saskaņā ar aģentūras tīmekļvietnē un valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.gov.lv norādīto informāciju.

Cenrādis, kurš stāsies spēkā 2024. gada 1. jūlijā pieejams spiežot šeit!