Foto Informācija presei Jaunumi
Liepnas internātskola

Pagājušajā nedēļā Liepnas Tautas namā notika Pagaidu patvēruma meklētāju izmitināšanas centra Liepnā izveides projekta atklāšanas sanāksme, kurā projekta dalībnieki iepazīstināja ar līdz šim paveikto, kā arī tika apspriesti nākotnes uzdevumi sekmīgai projekta īstenošanai.

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs norāda: "Pasaulē valdošie ģeopolitiskie izaicinājumi rada ievērojamus riskus saistībā ar patvēruma meklētāju skaita palielināšanos Eiropas Savienības teritorijā, tai skaitā Latvijā. Taču, ņemot vērā līdzšinējos izaicinājumus, kurus mums visiem kopā ir izdevies pārvarēt, esam gatavi dažādiem scenārijiem arī nākotnē. Minētais projekts sabiedrībai būs būtisks, jo tiks sakārtota infrastruktūra Liepnas pagastā, labiekārtojot Liepnas internāta ēku, kā arī radītas darba vietas vietējiem iedzīvotājiem."

Liepnas pagasta internāta ēkā tiks izveidots pagaidu patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs ar izmitināšanas kapacitāti līdz 250 personām, kura darbību nodrošinās Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

Ēka Liepnas pagastā, kas iepriekš kalpojusi kā Liepnas internātpamatskolas ēka, piecus gadus bijusi neapdzīvota. Lai to varētu izmantot patvēruma meklētāju izmitināšanai, jāveic pielāgošanas darbi. Plānotie darbi ietver jumta seguma nomaiņu, apkures sistēmas atjaunošanu, elektroinstalācijas pārvilkšanu, ugunsdrošības un apzināšanas sistēmas ierīkošanu, sanitāro telpu atjaunošanu (virtuve, dušas un tualetes). Ievērojot projekta nosacījumus, ēkā netiks veikts kosmētiskais remonts, vien veikti nelieli uzlabojumi dzīvojamajās telpās, salabojot to, kas sabojāts vai tehniski nolietojies.

Plānotās būvdarbu izmaksas ir 848 884,48 EUR (bez pievienotās vērtības nodokļa), tajā skaitā autoruzraudzības pakalpojums. Būvdarbus plānots paveikt līdz 2023.gada 31.janvārim.

Pagaidu patvēruma meklētāju izmitināšanas centra izveide tiks īstenota ar Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ārkārtas finanšu instrumenta projekta palīdzību "Steidzamu izmitināšanas un humānās palīdzības vajadzību risināšana, ko rada palielināts patvēruma meklētāju skaits Latvijā".

Šo Eiropas Savienības projektu īsteno Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi un Nodrošinājuma Valsts aģentūru, savukārt būvdarbu veikšanu - ēkas pielāgošanu pagaidu patvēruma meklētāju izmitināšanas centra izveidei - projekta ietvaros īstenos iepirkumā izvēlētais būvnieks "RCI Gulbene".

Sanāksmē Liepnas Tautas namā piedalījās Alūksnes pašvaldības pārstāvji, Liepnas pagasta pārvaldes pārstāvji, Nodrošinājuma valsts aģentūras, Iekšlietu ministrijas un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārstāvji, kā arī būvnieku pārstāvji.