ES fondi Informācija presei Jaunumi
foto kolāža

Noslēgušies apjomīgi būvniecības darbi ēku Stabu ielā 89 un Bruņinieku ielā 72B, Rīgā, pārbūvei, kur ikdienā atrodas Valsts policijas un Iekšlietu ministrijas Informācijas centra struktūrvienības un nodarbinātie. Kopējās būvdarbu izmaksas ir 6,2 miljoni eiro. Ievērojamos būvdarbus Nodrošinājuma valsts aģentūra (turpmāk – aģentūra) varēja veikt pateicoties Eiropas Savienības finansiālam atbalstam, sadarbībā ar Valsts policiju īstenojot Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas "Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana" projektu Nr. EEZ/VP/2020/1 "Atbalsts Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā".

Aģentūra, pamatojoties uz atklātā konkursa rezultātiem, noslēdza līgumu ar SIA "Selva Būve", kas apņēmās veikt abu iepriekšminēto ēku daļēju pārbūvi. Darbi tika uzsākti 2023. gada 31. jūlijā.

Abās ēkās tika veikti konstrukciju demontāžas darbi, starpsienu izbūves un ailu aizpildīšanas darbi, uzstādot logu un durvju konstrukcijas, grīdu izbūves darbi, sienu un griestu apdares darbi. Tika izbūvētas jaunas inženierkomunikācijas, apgaismojuma un spēka elektroapgādes tīkli, ventilācijas un klimata kontroles sistēma, apsardzes signalizācijas sistēma, datu tīkls, video novērošanas sistēma, centralizētā izziņošanas sistēma, automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, veikta apkures sistēmas rekonstrukcija. Ēkas Bruņinieku ielā 72B pagrabstāvā tika izbūvēta lietotāja prasībām un normatīvajiem aktiem atbilstoša ventilācijas sistēma. Šobrīd būvdarbi projekta ietvaros pielīgtajā apjomā abās ēkās noslēgušies un izpildītie darbi pieņemti ekspluatācijā.

Kopējais būvprojekts šīm ēkām tika izstrādāts par aptuveni 12 miljoniem eiro, tomēr finansējuma nepietiekamības dēļ, īstenotas tikai tās pārbūves, kas vistiešāk attiecināmas uz kriminālpolicijas darba organizāciju. Aģentūra sadarbībā ar Iekšlietu ministriju strādā, lai piesaistītu finansējumu pārējo būvprojekta daļu realizācijai abās ēkās.