Informācija presei Jaunumi
Lifta izmantošanas nosacījumi

Ņemot vērā situāciju, kas izveidojusies saistībā ar enerģijas cenu kāpumu pasaulē, kā arī, balstoties uz Iekšlietu ministrijas 2022.gada 19.augusta rīkojumu Nr.1-2/1099 "Par energoresursu taupības pasākumu  īstenošanu iekšlietu nozarē", Nodrošinājuma valsts aģentūra, kuras apsaimniekošanā un pārvaldībā atrodas Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu nekustamo īpašumu objekti, lūdz visas iestādes ievērot un aktīvi piedalīties Iekšlietu ministrijas rīkojumā noteikto energoresursu taupības pasākumu realizēšanā.

Lai atgādinātu par to, ka nepieciešams taupīt, piedāvājam darba vietās izvietot aģentūras izstrādātās vadlīnijas energoresursu ekonomēšanai un vizuālo materiālu lietošanai. Lūdzam iestāžu vadītājus informēt iestādes darbiniekus par šo noteikumu stingru ievērošanu.

Zemāk iespējams lejupielādēt gan vadlīnijas, gan vizuālos materiālus.