Izsoles

Atkārtota nomas piedāvājumu atlase par tehniskā dienesta telpu nomu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbības nodrošināšanai ir beigusies bez rezultāta. Netika iesniegts neviens piedāvājums.