Jaunumi
Bauska

Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes, Bauskas iecirkņa divās ēkās Zaļajā ielā 12, Bauskā, Bauskas novadā, ir uzsākti energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi.

logo

9.februārī jau notika pirmā būvsapulce, būvdarbu veicējs – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  “REVOHAUS”. Lielākie plānotie būvdarbi ēku energoefektivitātes uzlabošanai ir ārsienu, pagraba un augšējā pārseguma, pamatu, bēniņu grīdas siltināšana, ārdurvju un lūku nomaiņa, jumta seguma atjaunošana, nomaiņa un siltināšana, pieslēguma elementu atjaunošana, būvkonstrukciju stiprināšana, pandusa izbūve, zibensaizsardzības atjaunošana, lietus kanalizācijas, drenāžas darbi, logu un durvju aiļu siltināšana, esošo lieveņu un metāla kāpņu pagaidu demontāža, atjaunošana, esošajos PVC logu rāmjos izveidot svaiga gaisa pieplūdes vārstus, notekcauruļu un notekreņu atjaunošana.

Pēc projekta īstenošanas tiks nodrošināts siltumenerģijas patēriņa, primārās enerģijas patēriņa un oglekļa dioksīda CO2 emisijas samazinājums.

Nodrošinājuma valsts aģentūra Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros īsteno projektu Nr.4.2.1.2/19/I/024 “Paaugstināt valsts ēku Zaļajā ielā 12, Bauskā, Bauskas novadā, energoefektivitāti”.