Foto Informācija presei Jaunumi
Ēka Lielā ielā 45, Daugavpilī

Infrastruktūras stiprināšanas projekta ietvaros ir nodots ekspluatācijā objekts Lielā ielā 45, Daugavpilī.

Objektā SIA "Structum" veica ēkas fasādes un pamatu siltināšanas būvdarbus. Darbu kopējās izmaksas sastāda 202 499 eiro (t.sk. PVN). Papildus minētajiem darbiem, šogad objektā SIA "FAN" uzstādīja arī jaunu granulu apkures katlu. Būvuzraudzības pakalpojumus sniedza SIA "Jurēvičs un partneri".

Objektu ikdienā izmanto vairākas Valsts policijas struktūrvienības. Ar šiem būvdarbiem ir izdevies būtiski uzlabot policijas darbinieku darba apstākļus un energoresursu taupīšanu.

Lielā ielā 45, Daugavpilī, kopš 2017.gada ir veikti vairāki nozīmīgi būvdarbi, piemēram, veikta ēkas pārbūve ar inženierkomunikāciju nomaiņu un telpu kosmētisko remontu, kā arī veikta jumta seguma maiņa un bēniņu siltināšana.