Jaunumi

Informējam, ka turpmāk informācija par iespējām veikt izņemtās mantas apskati būs pieejama šeit. Kā arī atgādinām par kārtību, kādā tiek sniegts šis pakalpojums:

Atbildīgajai institūcijai/procesa virzītājam, kurš vēlas pieteikties procesuālo darbību veikšanai ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu vai krimināllietās izņemtajiem lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, ir jānosūta pieprasījums uz Nodrošinājuma valsts aģentūras oficiālo e-pastu par procesuālo darbību veikšanas vēlamo datumu un laiku 3 darba dienas iepriekš.

Pēc pieprasījuma saņemšanas Nodrošinājuma valsts aģentūra izvērtēs iespējas procesuālo darbību veikšanai norādītājā laikā un elektroniski informēs atbildīgo institūciju/procesa virzītāju par procesuālo darbību veikšanas iespējamību.

Apskati iespējams veikt divas reizes nedēļā:

  • otrdienās no plkst.8:30-12:00 un 12:30-16:00;
  • ceturtdienās no plkst.8:30-12:00 un 12:30-16:00.