Datums, kad publicēts paziņojums: 20.01.2021. 
Datums, kad notiks iznīcināšana: 25.01.2021., plkst. 10:00 
Iznīcināšanas vieta – Valmiera, Krautuves iela 7 
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”. 
Iznīcināšanas objekts (14895): a/m Ford Galaxy bez v/n, bet ar šasijas numuru WF0GXXPSSG4L22961
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 25618292.