Izsoles

Tiek nomāts nekustamais īpašums Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Tehniskā dienesta pārvaldes darbības nodrošināšanai - biroja un tehnikas remontdarbu telpas. Telpu prasības pielikumā.  

Nomas piedāvājumu atlase un nomas piedāvājumu iesniegšana saskaņā ar Ministru kabineta 29.10.2013. noteikumiem Nr.1191 "Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem".

Nomas piedāvājumus sūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi (iepriekš piezvanot 67829047) Ezermalas ielā 10B, Rīgā, LV-1014 līdz 2023. gada 10.janvārim  plkst.15.00. Uz aploksnes norāda: Nodrošinājuma valsts aģentūrai "Nomas piedāvājumu atlase par telpu nomu Rīgā". Sūtot pa pastu nomas piedāvājuma iesniedzējs nodrošina sūtījuma saņemšanu līdz 2022.gada 10. janvārim.

Nomas piedāvājumu atvēršana 2022.gada 11. janvārī plkst.11.00 Ezermalas ielā 10B, Rīgā, 417.kabinetā.

Kontaktpersonas:

  • Vanda Skole tālr. 67829047 (jautājumi par piedāvājumu noformējumu un iesniegšanu)
  • Valdis Cielēns tālr. 27017958 (jautājumi par telpu prasībām)
  • Aleksandrs Politika tālr. 26655392 (jautājumi par telpu prasībām)