Izsoles

Prasības nomas objektam
Nomas objekta vēlamā atrašanās vieta (administratīvā teritorija):
 no Raņķa dambja un Uzvaras bulvāra krustojuma pa Uzvaras bulvāri līdz Bāriņu ielai, tālāk pa Bāriņu ielu līdz Eduarda Smiļģa ielai, pa Eduarda Smiļģa ielu līdz Amālijas ielai, pa Amālijas ielu līdz Lapu ielai, pa Lapu ielu līdz Melnsila ielai, pa Melnsila ielu, kas pāriet Vīlipa ielā, pa Vīlipa ielu līdz Kuldīgas ielai, pa Kuldīgas ielu (šķērsojot Slokas ielu) līdz Ūdens ielai, pa Ūdens ielu līdz Raņķa dambim, pa Raņķa dambi līdz Uzvaras bulvārim.

Nomas objekta telpu aptuvenā platība: biroja telpām 2246 m²., speciālo telpu platība 853 m² - kopā 3099 m².
Autostāvvieta 170 automašīnām.
Tiesības veikt nomas objekta pielāgošanu Valsts policijas vajadzībām.
 
Nomas piedāvājumu atlase un nomas piedāvājumu iesniegšana saskaņā ar Ministru kabineta 29.10.2013. noteikumiem Nr.1191 "Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem".
 
Nomas piedāvājumus sūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi  Ezermalas ielā 10 B, Rīgā, LV-1014. 423.kab.,  (4.stāvs) (vai 401., 417., 422. kabinets). 
Uz aploksnes norāda:
Nodrošinājuma valsts aģentūrai
"Nomas piedāvājumu atlase par telpu nomu Rīgā"
 Ezermalas iela10B
 Rīga, LV-1014  

Sūtot pa pastu nomas piedāvājuma iesniedzējs nodrošina sūtījuma saņemšanu līdz 04.11.2022. Nomas piedāvājumu atvēršana 07.11.2022. plkst. 11.00 Ezermalas ielā 10B, Rīgā, 417. kabinetā.
 
Kontaktpersonas:
•    Vanda Skole tālr. 67829047
•    Intars Opolais, tālr. 67014000