Izsoles Informācija presei Jaunumi
Iekšlietu ministrija

Būves kadastra apzīmējums0100 078 0368 006

Nosacītā nomas maksa par 1 m² - 2,00 euro bez PVN mēnesī

Nomas objekta platība – 158,7 m²

Nomas līguma darbības termiņš – 31.12.2027.

 

Pretendentu pieteikšanās termiņš – 17.05.2023. plkst.15:00

Izsole – 18.05.2023. plkst. 11:00

 

Izsoles kārta – pirmreizēja.

Papildus maksājumi – virtuves inventāra noma (pēc izvēles), komunālie maksājumi, sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja 1m² tirgus nomas maksas vērtēšanas pakalpojuma apmaksa, kas sadalīta mēneša maksājumos visā nomas līguma termiņā.

 

Nomas objekta apskate – iepriekš vienojoties: Vitālijs Soročenko, tālrunis 67219217, e-pasts: vitalijs.sorocenko@agentura.iem.gov.lv

 

Kontakti:

  1. Vanda Skole, tālrunis 67829047, vanda.skole@agentura.iem.gov.lv
  2. Jolanta Kalneja–Kokoreviča, tālrunis 67829677, jolanta.kalneja@agentura.iem.gov.lv

 

Pievienotie dokumenti:

  1. Nolikums
  2. Līgums
  3. 1.pielikums.
  4. 2.pielikums
  5. 3.pielikums
  6. 4.pielikums
  7. Pieteikuma veidlapa