Informācija presei Jaunumi
Iecavas depo iekšiene

2.novembrī Ministru kabinets pieņēma zināšanai Iekšlietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu "Infrastruktūras attīstības projektu īstenošana iekšlietu nozarē" par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) depo ēku būvniecības, to aprīkošanas un projekta vadības nodrošināšanas īstenošanu. Valdība atbalstīja jauno ugunsdzēsības depo Aizputē, Dagdā, Iecavā, Ilūkstē, Kandavā, Priekulē, Rūjienā un Saulkrastos būvniecības, to aprīkošanas un ar to saistīto projekta vadības nodrošināšanas termiņa pagarināšanu līdz 2023.gada 30.septembrim.

Saistībā ar Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu un tai sekojošajām sankcijām būvniecības nozarei Latvijā ir radīta negatīva ietekme, izraisot strauju un neprognozējamu būvizstrādājumu cenu kāpumu, kā arī atsevišķu būvizstrādājumu nepieejamību un darba spēka iztrūkumu. Nodrošinājuma valsts aģentūra, pamatojoties uz izmaksu sadārdzinājuma ekspertīzi, parakstīja vienošanos pie noslēgtajiem būvdarbu līgumiem, vienojoties par sadārdzinājuma kompensēšanu, ko pieprasīja būvnieki, kā rezultātā kopējā līgumcena visu plānoto VUGD depo būvniecībai veido 14 658 632,36 eiro (ar PVN).

Šobrīd visos objektos uzsākti būvdarbi (notiek zemes darbi, ēku pamatu izbūves darbi, pamatu betonēšana, hidroizolācija un siltumizolācija, pamatu aizbēršana) un ārējo inženiertīklu izbūve. Atsevišķos objektos ir izbūvētas ēkas karkasa konstrukcijas, tiek veikti jumta izbūves darbi. Paralēli notiek labiekārtošanas darbi (ceļu un laukumu izbūve, dīķa veidošana).

2023.gadā plānots turpināt ārējo un iekšējo inženiertīklu izbūvi un teritorijas labiekārtošanas darbus, turpināt un uzsākt iekšējās un ārējās apdares darbus, uzstādīt elektroniskās sakaru un atjaunojamās enerģijas sistēmas un iekārtas. Plānotais objektu nodošanas ekspluatācijā termiņš ir 2023.gada 15.maijs. Pēc objektu pieņemšanas ekspluatācijā ir nepieciešami aptuveni divi līdz trīs mēneši to aprīkošanas pabeigšanai un faktiskās ekspluatācijas uzsākšanai paredzētajam mērķim.

Paredzēts, ka 2023.gadā jaunu ugunsdzēsības depo būvniecības, aprīkošanas un projekta vadības pakalpojumu sniegšanas turpināšana tiks finansēta no Iekšlietu ministrijai attiecīgajam mērķim piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem un no budžeta programmas "Apropriācijas rezerve" 2022.gadā neizlietoto asignējumu rezerves, ņemot vērā 2022.gada finansējuma apguves rādītājus.

Iekšlietu nozares budžeta prioritātes ir atlīdzība, izglītība, darba apstākļu uzlabošana un augstas kvalitātes pakalpojumi sabiedrībai. Iekšlietu nozares infrastruktūras attīstībai paredzēta jaunu ugunsdzēsības depo būvniecība Aizputē, Dagdā, Iecavā, Ilūkstē, Kandavā, Priekulē, Rūjienā un Saulkrastos. Šajos centros vienuviet plānots izvietot gan ugunsdzēsības depo, gan Valsts policijas un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta struktūrvienības. Savukārt no Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda līdzekļiem šādus centrus iecerēts uzbūvēt Liepājā, Daugavpilī, Madonā, Alūksnē, Līvānos, Salacgrīvā, Talsos, Tukumā, kā arī, iespējams, Viļānos un Alsungā.