Jaunumi
Koks šķērsgriezumā

Kokmateriāli

 

456,35 EUR

Bilances vērtība

Publicēts 18.06.2021

Pieteikšanās termiņš: 02.07.2021

Apjoms - 24,47 m³

Ražošanas (izlaiduma) gads - 2020

Tehniskais stāvoklis

Kokmateriālu tehniskais stāvoklis apmierinošs.

Tehniskais apraksts

Lietkoksne (priede, egle) 11,37 m³ bilances vērtība 273,02 euro;
Malka (melnalksnis, bērzs, baltalksnis) 13,10 m³, bilances vērtība 183,33 euro

Kontaktpersona

Nodrošinājuma valsts aģentūra
Aivars Gavars
26475589
aivars.gavars@agentura.iem.gov.lv

Atrašanās vieta

Kaplavas pagasts Krāslavas novads zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6070 006 0227