Informācija presei Jaunumi

7.novembrī Ministru kabinets pieņēma rīkojumu saistībā ar psiholoģiskā atbalsta kursa nodrošināšanu un rīkojumu saistībā ar tehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainas Valsts Robežsardzes dienestam.

Rīkojums "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainai" paredz, ka Latvijas Valsts robežsardze nodos Ukrainas Valsts Robežsardzes dienestam bez atlīdzības tehniskos līdzekļus 39 172,21 eiro vērtībā.

Latvijas Valsts robežsardze Ārlietu ministrijas 2023. gada 13. janvārī izsludinātajā granta projektu konkursā "Atbalsts attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs" atbalstītā projekta "Ukrainas Valsts Robežsardzes dienesta kapacitātes stiprināšana" ietvaros iegādājās pārvietojamos strāvas ģeneratorus, bezpilota lidaparātus, portatīvās uzlādes stacijas, kā arī 3D printeri ar piederumiem, kurus nogādās Ukrainā un nodos Ukrainas Valsts Robežsardzes dienestam. Valsts robežsardze arī organizēs Ukrainas Valsts Robežsardzes dienesta amatpersonu apmācības, atbalstot dienesta spēju stiprināšanu un attīstot turpmāko sadarbību starp Latviju un Ukrainu.

Latvijas Valsts robežsardze pastāvīgi uztur kontaktus ar Ukrainas Valsts robežsardzes dienestu. Izvērtējot saņemto informāciju, Latvijas Valsts robežsardze lēma par atbalsta sniegšanu dienestam, jo Krievijas izraisītais karš Ukrainā aktualizēja nepieciešamību pēc tehniskajiem līdzekļiem. Ukrainas Valsts Robežsardzes dienestam ir nepieciešami moderni rīki (bezpilota lidaparāti, portatīvās uzlādes stacijas un 3D printeri), lai varētu savlaicīgi konstatēt un atbilstoši reaģēt uz nelikumīgu valsts robežas šķērsošanu, kontrabandas gadījumiem un citām pārrobežu noziedzības izpausmēm, kā arī nodrošināt bezpilota lidaparātu nolietotu jeb bojātu sastāvdaļu savlaicīgu izgatavošanu, izmantojot 3D printēšanu, kā arī bezpilota lidaparātu akumulatoru uzlādi arī ārpus struktūrvienībām.

Rīkojumu par līdzekļu pārdali no budžeta programmas "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai" paredz piešķirt Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centram 19 438 eiro un Nodrošinājuma valsts aģentūrai 107 eiro, lai segtu izdevumus, kas radušies saistībā ar psiholoģiskā atbalsta kursa sniegšanu Ukrainas Valsts robežsardzes dienesta amatpersonām no šī gada 21. augusta līdz 29. septembrim.

Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs sniedza psiholoģiskā atbalsta kursu Ukrainas Valsts robežsardzes dienesta 36 amatpersonām centra nodaļā "Dzintari", Piestātnes ielā 14, Jūrmalā, kur organizēja kursa dalībniekiem psiholoģiskā atbalsta nodarbības, sporta nodarbības un peldbaseina apmeklējumu, kā arī nodrošināja dalībniekiem ēdināšanu un līdzņemamas pārtikas pakas. Savukārt Nodrošinājuma valsts aģentūra kursa dalībniekiem nodrošināja izmitināšanu.

Iekšlietu ministrijas padotības iestādes atbilstoši iespējām un vajadzībām arī turpmāk sniegs atbalstu Ukrainas iekšlietu dienestiem un karavīriem.