Jaunumi
vakance

Aicinām pieteikties uz vakanto Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Inženiertehniskā sektora enerģētiķa amatu (uz nenoteiktu laiku) un vājstrāvas sistēmu inženiera amatu (uz nenoteiktu laiku)

 

Nodrošinājuma valsts aģentūra aicina pieteikties uz vakanto Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Inženiertehniskā sektora vājstrāvas sistēmu inženiera amatu (uz nenoteiktu laiku)

Prasības kandidātiem:

 • 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība elektroniskajā vai telekomunikāciju jomā;
 • pēdējo piecu gadu laikā vismaz divu gadu pieredze vājstrāvas sistēmu izbūvē un apkalpošanā;
 • drošības sistēmu (apsardzes, video novērošanas, piekļūšanas kontroles u.c. sistēmas) tehnisko līdzekļu, vispārējās uzbūves, programmēšanas un montāžas paņēmienu pārzināšana;
 • prasme pielietot praksē teorētiskās zināšanas, pārzināt amata pienākumu izpildei saistošos normatīvos aktus. Spēja noteikt sistēmu vai iekārtu defektus un risinājumus to novēršanai;
 • latviešu valodas zināšanas (C līmeņa 1.pakāpe);
 • prasme izmantot datorprogrammas (MS Office produkti) un biroja tehniku.

Amata pamatpienākumi:

 • organizēt un nodrošināt aģentūras pārvaldīšanā esošo nekustamo īpašumu apsardzes signalizācijas, piekļuves kontroles, videonovērošanas sistēmas un izziņošanas sistēmas pastāvīgu uzraudzību, uzturēšanu, tehnisko apkopi un savlaicīgu remontdarbu veikšanu;
 • kontrolēt vājstrāvas inženiertehnisko sistēmu montāžas, apkopes un remontu darbu kvalitāti. Piedalīties šo sistēmu pieņemšanā ekspluatācijā;
 • sniegt atbalstu aģentūras struktūrvienībām, konsultējot par sistēmu ekspluatāciju, izbūvi, remontu;
 • veikt vājstrāvu inženiertehnisko tīklu un sistēmu defektēšanu, defektu aktu sagatavošanu, izpildes kontroli;
 • pēc vājstrāvas inženiertehnisko sistēmu remontiem un pārbūvēm nodrošināt izmaiņu ienešanu tehniskajā dokumentācijā, veikt tās papildināšanu;
 • piedalīties iepirkumu komisiju darbā.

Piedāvājam:

 • mēnešalgu atbilstoši 12.mēnešalgu grupai un nodarbinātā kategorijai - pārbaudes laikā 1200,- euro, pēc pārbaudes laika līdz 1500,- euro un sociālās garantijas;
 • darbavietu Ezermalas ielā 10B, Rīgā;
 • pēc viena nostrādāta gada: veselības apdrošināšanu, papildu atvaļinājuma dienas, atvaļinājuma pabalstu;
 • izaicinošu darbu valsts pārvaldes iestādē;
 • iespēju pilnveidot savas zināšanas un prasmes kursos un semināros.

       Pieteikuma vēstuli, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) iesniegt līdz 2020.gada 26.novembrim, Nodrošinājuma valsts aģentūrai, Čiekurkalna 1.līnijā 1 k-2, Rīgā, LV-1026, vai sūtīt uz e–pastu personals@agentura.iem.gov.lv, tālrunis uzziņām 67829884 darbdienās no plkst. 08:00 līdz 16:30. Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Informējam, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Personas datu pārzinis: Nodrošinājuma valsts aģentūra, reģistrācijas numurs 90009112024, adrese: Čiekurkalna 1.līnija 1 k-2, Rīga, LV 1026, tālr. 67829697, personals@agentura.iem.gov.lv. Personas datu speciālists Armands Kreņģelis, armands.krengelis@agentura.iem.gov.lv.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nodrošinājuma valsts aģentūra aicina pieteikties uz vakanto Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Inženiertehniskā sektora enerģētiķa amatu (uz nenoteiktu laiku)

Prasības kandidātiem:

 • augstākā izglītība inženierzinību jomā;
 • vismaz divu gadu pieredze enerģētikas jomā vai nekustamo īpašumu pārvaldīšanā;
 • (C) elektrodrošības grupa “Darba vadītājs”;
 • prasme pielietot praksē teorētiskās zināšanas, pārzināt amata pienākumu izpildei saistošos normatīvos aktus;
 • latviešu valodas zināšanas (C līmeņa 1.pakāpe);
 • prasme izmantot datorprogrammas (MS Office produkti) un biroja tehniku, prasme plānot un organizēt savu darbu;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Amata pamatpienākumi:

 • koordinēt aģentūras pārvaldīšanā esošo nekustamo īpašumu apkures sistēmu, siltummezglu, ventilācijas un aukstuma sistēmu, karstā ūdens, aukstā ūdens un kanalizācijas sistēmu uzraudzību un uzturēšanu;
 • apkopot elektroenerģijas, siltumenerģijas, kurināmā (gāze, granulas, malka, ogles u.c.) un ūdens patēriņa datus, sagatavot patēriņa datu un to izmaiņu analīzi;
 • veikt energopārvaldības plāna izstrādi un tā ieviešanu. Gatavot atskaites par energopārvaldības plānā iekļauto ēku un būvju energoresursu patēriņiem;
 • izstrādāt ziņojumus par energopārvaldības plāna realizācijai nepieciešajamajām organizatoriskajām darbībām un nepieciešamajiem finanšu resursiem tehnisko pasākumu realizācijai;
 • atbilstoši savai kompetencei, izstrādāt projektus inženiertehnisko komunikāciju tehniskajām specifikācijām būvdarbu, remontdarbu un ekspluatācijas līgumu noslēgšanai;
 • veikt iekārtu, sistēmu un mezglu ekspluatācijas instrukciju izstrādi, caurskati un papildināšanu.

Piedāvājam:

 • mēnešalgu atbilstoši 10.mēnešalgu grupai un nodarbinātā kategorijai - pārbaudes laikā 1000,- euro, pēc pārbaudes laika līdz 1287,- euro un sociālās garantijas;
 • darbavietu Ezermalas ielā 10B, Rīgā;
 • pēc viena nostrādāta gada: veselības apdrošināšanu, papildu atvaļinājuma dienas, atvaļinājuma pabalstu;
 • izaicinošu darbu valsts pārvaldes iestādē;
 • iespēju pilnveidot savas zināšanas un prasmes kursos un semināros.

       Pieteikuma vēstuli, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) iesniegt līdz 2020.gada 26.novembrim, Nodrošinājuma valsts aģentūrai, Čiekurkalna 1.līnijā 1 k-2, Rīgā, LV-1026, vai sūtīt uz e–pastu personals@agentura.iem.gov.lv, tālrunis uzziņām 67829884 darbdienās no plkst. 08:00 līdz 16:30. Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Informējam, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Personas datu pārzinis: Nodrošinājuma valsts aģentūra, reģistrācijas numurs 90009112024, adrese: Čiekurkalna 1.līnija 1 k-2, Rīga, LV 1026, tālr. 67829697, personals@agentura.iem.gov.lv. Personas datu speciālists Armands Kreņģelis, armands.krengelis@agentura.iem.gov.lv.