Jaunumi
foto

Aicina pieteikties pretendentus uz vakanto Administratīvi–juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Iepirkumu un realizācijas nodaļas vecākā iepirkumu eksperta (ierēdņa) amatu (divas amata vietas) uz nenoteiktu laiku

Prasības amata pretendentiem:

  • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
  • praktiskā darba pieredze iepirkuma komisiju darbā un pieredze iepirkuma komisiju darba vadīšanā;
  • Publisko iepirkumu likuma un uz tā pamata izdoto Ministru kabineta noteikumu pārzināšana un to normu praktiska pielietošana;
  • labas latviešu valodas zināšanas (C līmeņa 2.pakāpe), labas datora lietošanas prasmes (MS Office);
  • augsta atbildības sajūta, komunikācijas prasmes un analītiska domāšana, prasme precīzi strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos;
  • prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus sarežģītās situācijās un prasme izteikt un aizstāvēt viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem;
  • izpratne par valsts pārvaldi un iekšlietu nozari;
  • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
  • atbilstība likuma „Par valsts noslēpumu” 9.panta otrās un trešās daļas prasībām.

Amata pamatpienākumi:

 • piedalīties Nodrošinājuma valsts aģentūras iepirkuma komisiju darbā vai vadīt tās;
 • publicēt ar iepirkumiem saistīto informāciju, ieskaitot informāciju par noslēgtajiem līgumiem, pircēja profilā, veicot informācijas pastāvīgu un savlaicīgu aktualizēšanu, nodrošinot tās atbilstību normatīvo aktu prasībām;
 • nodrošināt pircēja profilā un tīmekļvietnē pieejamās informācijas atbilstību faktiskajai situācijai, veikt tās pastāvīgu uzraudzību;
 • nodrošināt iepirkumu un iepirkumu procedūru dokumentācijas izstrādi, pilnveidošanu un saglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • pastāvīgi nodrošināt iepirkumu procesa racionālu un efektīvu norisi.

Piedāvājam:

 • mēnešalgu (atbilstoši profesionālajai pieredzei) – 1.kategorija: 1052,00 euro, 2.kategorija: 1209,00 euro, 3.kategorija: 1382,00 euro un sociālās garantijas;
 • darbavietu Čiekurkalna 1.līnijā 1 k-2, Rīgā;
 • pēc viena nostrādāta gada: veselības apdrošināšanu, papildu atvaļinājuma dienas, atvaļinājuma pabalstu;
 • iespēju pilnveidot zināšanas un prasmes apmācībās.

Pieteikuma vēstuli, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) iesniegt līdz 2020.gada 23.oktobrim, Nodrošinājuma valsts aģentūrai, Čiekurkalna 1.līnijā 1 k-2, Rīgā, LV-1026, vai sūtīt uz e–pastu personals@agentura.iem.gov.lv, tālrunis uzziņām 67829081 darbdienās no plkst. 08:00 līdz 16:30. Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Pretendentu konkurss notiks trīs kārtās. Pirmā kārta – pretendentu iesniegto dokumentu izvērtēšana. Otrā kārta – rakstisks pārbaudījums. Trešā kārta – intervija, kuras laikā tiks izvērtēta katra pretendenta zināšanas un piemērotība noteiktajām prasībām. Individuāli sazināsimies ar tiem pretendentiem, kurus aicināsim uz otro kārtu.

Informējam, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Personas datu pārzinis: Nodrošinājuma valsts aģentūra, reģistrācijas numurs 90009112024, adrese: Čiekurkalna 1.līnija 1 k-2, Rīga, LV 1026, tālrunis 67829046, personals@agentura.iem.gov.lv.