Foto Informācija presei Jaunumi
Kolektīvs

Otrdien, 15. novembrī, Iekšlietu ministrijas konferenču zālē tika aizvadīts Nodrošinājuma valsts aģentūras svinīgais apbalvošanas pasākums, kurā, saistībā ar gaidāmajiem valsts svētkiem, tika pasniegti atzinības raksti un pateicības aģentūras nodarbinātajiem.

Par īpašiem sasniegumiem un radošu amata pienākumu izpildi aģentūras darbības uzlabošanā, aģentūras apbalvojums "Atzinības raksts" tika pasniegts:

 • Agitai SALNAI, Infrastruktūras attīstības departamenta Infrastruktūras attīstības nodaļas vecākajai referentei (juriskonsultei);
 • Megijai BĒRZIŅAI, Administratīvā un iepirkumu departamenta Cilvēkresursu vadības nodaļas vadošajai personāla speciālistei;
 • Dainai GAILEI, Administratīvā un iepirkumu departamenta Cilvēkresursu vadības nodaļas vadošajai personāla speciālistei;
 • Samantai KOVAĻEVSKAI, Finanšu un grāmatvedības pārvaldes vecākajai ekspertei;
 • Vivitai OZOLIŅAI, Finanšu un grāmatvedības pārvaldes Finanšu nodaļas finansistei;
 • Irinai PROKOFJEVAI, Finanšu un grāmatvedības pārvaldes Grāmatvedības nodaļas vecākajai grāmatvedei.

Par sadarbību un atbalstu aģentūrai noteikto funkciju, uzdevumu īstenošanā, aģentūras apbalvojums "Pateicība" tika pasniegts:

 • Diānai JEĻISEJEVAI, Administratīvā un iepirkumu departamenta Juridiskās pārvaldes Tiesiskā atbalsta nodaļas juristei;
 • Anetei BŪMEISTAREI, Administratīvā un iepirkumu departamenta Juridiskās pārvaldes Tiesiskā atbalsta nodaļas juristei;
 • Undai ŠTEINBERGAI, Nekustamo īpašumu pārvaldīšanas departamenta Kurzemes īpašumu pārvaldīšanas nodaļas galvenajai nekustamā īpašuma pārvaldniecei;
 • Jurim SUSTRUPAM, Nekustamo īpašumu pārvaldīšanas departamenta Kurzemes īpašumu pārvaldīšanas nodaļas saimniecības pārzinim;
 • Andrejam BARKOVSKIM, Nekustamo īpašumu pārvaldīšanas departamenta Kurzemes īpašumu pārvaldīšanas nodaļas saimniecības pārzinim;
 • Rolandam PUĶĪTEM, Izņemto lietu un resursu pārvaldības departamenta Resursu pārvaldes Tehniskā atbalsta nodaļas uzskaitvedim;
 • Vitālijam DROBOTAM, Izņemto lietu un resursu pārvaldības departamenta Resursu pārvaldes Tehniskā atbalsta nodaļas Ludzas sektora vadītājam;
 • Andrim SKRODELIM, Izņemto lietu un resursu pārvaldības departamenta Resursu pārvaldes Tehniskā atbalsta nodaļas automobiļa vadītājam.