Jaunumi
foto

Nodrošinājuma valsts aģentūra (reģistrācijas Nr.90009112024; juridiskā adrese: Čiekurkalna 1. līnija 1 k-2, Rīgā, LV-1026) elektroniskās izsolēs Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšupejošu soli (3.izsole) pārdod valsts nekustamo īpašumu:

Skrundas ielā 24A, Saldū, Saldus novadā (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8401 509 0049), kas sastāv no  būves – noliktavas (būves kadastra apzīmējums 8401 009 0032 004).

Izsoles sākumcena EUR 19 500,00. Izsoles solis – EUR 200,00.

Izsoles sākums – 2020.gada 12.oktobris, izsoles noslēgums – 2020.gada 11. novembris  plkst.13:00

Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 1.novembrim  jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas Nodrošinājuma valsts aģentūras norēķinu kontā Nr.  LV59TREL814065106200B, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Par nosolīto objektu jānorēķinās  maksājumus veicot pilnā apmērā euro.

Zemes īpašniekam ir pirmpirkuma tiesības uz būvi.

Saskaņot objekta apskates laiku var pa tālr. 27084198, 63404699.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles noslēguma dienai.