ES fondi Informācija presei Jaunumi
VUGD Ventspils depo ēkas garāžas skats un auto priekšplānā

Ar Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstu Nodrošinājuma valsts aģentūra 2014 – 2020 ES fondu plānošanas periodā ir īstenojusi 11 projektus, sniedzot būtisku ieguldījumu ne tikai Rīgā, bet arī reģionos. Projektu ietvaros ir veikti energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi un atjaunotas kopumā 14 Iekšlietu ministrijas sistēmas ēkas Rīgā, Bauskā, Preiļos, Ludzā, Rēzeknē, Gulbenē, Cēsīs, Siguldā, Olainē un Ventspilī.

Noslēdzošā projekta Nr.4.2.1.2/19/I/012 "Paaugstināt valsts ēku Ezermalas ielā 8A, Rīgā, energoefektivitāti" ietvaros tika veikti valsts ēku Ezermalas ielā 8A, Ezermalas 10 un Ezermalas 10B Rīgā, energoefektivitātes paaugstināšanas un atjaunošanas pasākumi, tādējādi uzlabojot ēku siltumnoturību un pozitīvi ietekmējot energoresursu efektīvu izmantošanu Latvijā. Būvniecības valsts kontroles birojs ēkas pieņēmis ekspluatācijā 2023. gada decembrī. Līdz ar šī projekta pabeigšanu ir noslēgušies visi 11 Nodrošinājuma valsts aģentūras 2014.-2020. plānošanas perioda Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros no 2018. gada maija līdz 2023. gada decembrim īstenotie energoefektivitātes projekti.

"Lai panāktu Nodrošinājuma valsts aģentūras ES fondu projektu mērķu un rezultātu sasniegšanu, to īstenošanas laikā mūsu darbinieki ir pilnveidojuši darba kvalitāti un profesionālās iemaņas. Augam līdzi ar ES fondiem un esam gandarīti būt sadarbības tīkla un komandas daļa," saka Nodrošinājuma valsts aģentūras pārstāve Ilze Staša.

Projektu īstenošanas rezultātā uzlabota ēku siltumnoturība un pozitīvi ietekmēta energoresursu efektīva izmantošana, uzlaboti ēku lietotāju darba apstākļi, kā arī palielināts ēku kalpošanas laiks un uzlabots to ārējais izskats.